Soupis zpracovaných souborů

Časopisy a almanachy

 • Almanach aneb Novoročenka, Hradec Králové, J. Pospíšil 1823,
 • 1824, ÚČL Staré tisky 5/I,II
 • Básně v řeči vázané. Vydané od Václava Tháma, Praha 1785. Vyd. V. Brtníka 1916. ÚČL 1554 VIII 1
 • Císařské královské vídenské noviny na r. 1813 (jsou to vlastně Prvotiny)
 • Časopis českého muzea 1827 - 1830, různé knihovny
 • Čechoslav, časopis obsahu užitečného a kratochvilného.
 • 1820 - 1824, různé knihovny
 • Český lidomil aneb: Nejnovější pražský vlastenský časopis. Vydaný od F.A.Pabsta. 1810, celkem 11 svazků. ÚČL 1 Staré tisky 126
 • Český poutník, Týhodný list. Vyd. J.G. Menert, 1801. KNM
 • 67 F 12
 • Dennice aneb Novoročenka na r. 1825. Hradec Králové, J.Pospíšil, ÚČL Staré tisky 46
 • Dobroslav I. - III., 1820 - 1823, ÚČL 1 Staré tisky 127
 • Dobrozvěst. Národní časopis k čtení užitečnému a kratochvilnému. Red. V.R.Kramérius, 1819 (mění se na Hyllos Dobrozvěst). KNM 88 F 47 + Náprstkovi
 • Dopisovatel pro Čechy a Moravany. Vyd. z Schönfeldu, vedením F. Tomsy 1825, UK 54 A 76, KNM 84 F 25, ÚČL 1 Staré tisky 12
 • Hlasatel český. Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech vlastenců vydaný od Jana Nejedlého. Praha, Jeřábek-Haas, I.-IV. (1806-1818), ÚČL 1 Staré tisky 127
 • Hyllos. Národní časopis poučujícího a obveselujícího obsahu. Vydávaný od K.S.Rainolda, vedený od J. Hýbla. 1820 - 1821, ÚČL 1 Staré tisky 52, UK 54 A 90
 • Kramériusovy c.k. pražské poštovské noviny 1789-1820, různé knihovny
 • Krasořečník aneb Zbírka básní k Deklamaci, vyd. připravil S.K. Macháček, díl I, II. 1823. ÚČL Staré tisky 193
 • Krok. I - III, 1821 - 1836. ÚČL 1 Staré tisky 54
 • Kytka. Dar uměny zpěvu na rok 1836. Svil Dr Josef K. Chmelenský. Praha, V. Špinka 1836. UK 54 K 20398
 • Kytka. Dar uměny zpěvu na rok 1837. Svil Dr. Josef K. Chmelenský. Praha, V. Špinka 1837. KNM 68 f 318
 • Milina aneb Novoroční čtení od dr. J.L.Z./ieglera/. Hradec Králové, J.H. Pospíšil 1825. KNM 68 H 188
 • Milozor, aneb Rozličné spisy poučujícího a obveselujícího obsahu v řeči nevázané i vázané. Hradec Králové 1824. KNM 66 F 24
 • Nový Kalendář Tolerancí pro veškeren národ Český Katolického i Evangelického Náboženství na r. 1789, 1792-98, vyd. V.M. Kramérius, UK 54 F 276
 • Prvotiny pěkných umění, vyd. J.N.N.Hromádko jako příloha c.k. Vídenských novin 1813 - 1817, KNM 70 d 418, KNM Obrození 5 E 46, doplněno z UK Tres mikrofilm Zm 47
 • Přítel lidu. Knížka k poučení a vyražení. Vyd. Kramérius. 1806 - 1807. UK 54 D 253
 • Přítel mládeže, aneb zásoba spisů..., Praha, I.-IV. díl
 • 1823-5. ÚČL 1 Staré tisky 125
 • Puchmajerovy almanachy (PA):
 • I. Sebrání básní a zpěvů 1795
 • II. " 1797
 • III. Nové básně 1798
 • IV. " 1802
 • V. " 1814
 • Citováno podle Vlčkova vydání v Novočeské knihovně (sv.I-IV)
 • Rozmanitosti. Sbírka všeho užitečného. Vydávaná od J. Hýbla. Sv. A - Q, 1816 - 1819. UK 54 F 275
 • Shromážditel nad Vltavou. 1819. Příloha C.k. Pražských novin
 • KNM 66 G 34
 • Schönfeldské c.k. pražské noviny 1796-1820, různé knihovny
 • Sobotní Pražské Poštovské Noviny, 1772, KNM 29 C 2
 • Týdenník, aneb Císařské Královské Národní Noviny. Prešpurk,
 • J. Palkovič 1812 - 1818. KNM 9 D 18
 • Věnec ze zpěvů vlastenských, uvitý a obětovaný dívkám vlastenským. S průvodem fortepiana. R.1,2,3,4,5. Praha, V.Špinka 1835, 1836, 1837, 1838, 1839. KNM 6 A 33 Obrození. (Neexcerpovány operní arie, když není zřejmé, kdo překládal, a dále ta původní tvorba, jejíž autoři nejsou jinak v databázi zastoupeni, např. Erben, Langer, Lichtenberková, Mácha, Picek, Sabina, Štulc, Frant. Trojan.)
 • Věrný raditel rodičů, pěstounů a učitelů. Hradec Králové 1824, sv. I, II. KNM 69 H 3
 • Vlastenský zvěstovatel. Týdeník. 1820 - 1824. KNM 84 F 38,
 • UK mikrofilm
 • Vlastimil. Národní časopis pro obveselení srdce a mysli. 1822. Totožné s Čechoslavem 1822, takže neexcerpováno. KNM 85 G 4

Neperiodické tisky

znaménko "+" před titulem označuje prózu, "-" drama

anonymně:
 • Citové v den vítaných Jmenovin Veleváženého Pána, Pana Jana Host. Pospíšila...Praha, Věrně oddané společnosti knihtlačitelské 1828. KNM 6 A 49 přív.
 • Einige Übersetzungen, von Schülern der Dichtkunst an der
 • hohen Schule zu Prag, německá předloha F. von Schönfeldu, Praha 1775. UK 49 G 99/přív.,
 • + Devítidenní pobožnost k cti a chvále svatého Josefa,
 • věrného pěstouna Krysta Ježíše. Mladá Boleslav,
 • Filip Jeřábek 1823. UK 54 K 11556
 • Ferdynand Kynský, kníže, když pojímal za manželku Karolinu, .... V Praze 8. den měsíce června, léta 1801. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Hlas vděčnosti...Jozefovi Petrovi Věnc. Dytrychovi...se vší uctivostí k jmenovinám od jeho vděčných posluchačů obětován. V Praze dne 19. března 1821. Praha, Fetterlová 1821. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Hlasy při radostném vítání JJ. Císařských Králvských Majestátů ... v Praze dne 4. října 1835 od českého
 • Museum. Praha, B. Ház 1835. UK 54 D 3738
 • Hlasy věrných Čechů k jejich C.K.Milostem Ferdinandovi a Marii Anně v měsíci říjnu 1835 obětuje Václav Pešina (s německým překladem). Bez údajů. UK 54 B 72
 • Hlasy vlastenců ke dni 1. března 1832, na památku čtyřidcetiletého slavného panování J.M. císaře a krále Františka I. Praha, Matice česká 1832. UK 54 B 141, Tres Cd 12
 • Chválozpěv svatého Ambrože Biskupa a velikého učitele církve svaté, který při skončení jednékaždí slavnosti zpívati se může. Praha, A.J.Zýma 1798. KNM 6 F 74 přív.
 • Jiskra Lásky, kterouž v srdci svém měl poctivý a šlechetný vdovec Karel Vojtěchovský...(ke svatbě 17.ledna 1797). [Na svatbě zpíval "jeden lidský přítel"].
 • 1797. KNM 6 A 49 přív.
 • K slavnosti jmenin ... Václava Leopolda Arcibiskupa Pražského,...rozeného Knížete Chlumčanského,... Praha, Fetterlová 1822. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Ke jmeninám jeho knížecí Milosti Pána, pana Václava Leopolda,...dne 28. září 1829 obětováno od Josefy Fetterlové, vdovy. Praha, Fetterlová 1829. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Modlitby na poděkování za požehnanou ourodu zemskou roku 1817. Litoměřice, písmem K.V. Medau. KNM 86 H 6 přív.
 • Obět vděčnosti na slavný sňatek ... Františka Václava Veita s...Amalií z Třitec a Deymu...od věrných poddaných panství Semilského dne 25. července 1812. Hudba od Jiřího Karáska. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Píseň bojovní pro české dobrovolníky od Legionu jejich zvýšenosti Arciknížete Karla Generalissimus, pod vůdcem osvíceným Pánem Knížetem Kinský. Praha, B. Ház 1809. KNM 5 B 137 přív.
 • Píseň ke cti a chvále Boží. Praha, Hrabovských dědiců 1808. KNM 66 g 51 přív.
 • Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.,...Vídeň, Vídeňská česká novinárna 1814. KNM 86 E 40 přív.
 • Píseň ke dni 4tému měsíce Listopadu roku 1818 totiž k slavnosti posvěcení v nově vystavena...domu
 • krajského ...v Slaném, dle hudby Jana Štiky...od M. Š-ka, D.Sl-ého. Bez údajů. KNM 70 f 40
 • Píseň o slavném vítězství c.k. armády u města Vídně dne 21. a 22. máje roku 1809... Praha, J. Zíma 1809. KNM 5 B 137 přív.
 • Píseň po kázání, zvláště od Devítníku až do veliké noci, v kterémžto čase Alleluja v církvi Boží se nezpívá. Jihlava, F. Beynhauer 1809. KNM 66 g 51 (zde nečitelně připsán autor zčeštění)
 • Píseň v nově složená na jméno ... Josefa druhého, císaře Římského obsahující díkův činění a prosbu za Stav Vrchnosti. [1781] KNM Obrození 9 D 14
 • Píseň zpívaná dne 3. července roku 1826, když...František z Pauly Pištěk,...nově vzdělanou školu Lhoteckou ... posvětit ráčil. Praha, Vetterlová 1826. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Píseň zpívaná od Staroboleslavské školné mládeže dne 22. máje, roku 1817. V přítomnosti ... Václava Leopolda, arcibiskupa pražského. Praha, Fetterl 1817. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Píseň žákův na den pět a dvadcítileté památky učitelského ouřadu Pána, Pana Václav Lumendy, při hlavní farní škole svatého Jindřicha. Od jeho bývalého žáka. Dne 12. června 1801. KNM 7 D 1 Obrození přív.
 • Píseň žákův při slavném svěcení nově vystavené školy Radbořské dne 4.října, roku 1812. Na Horách Kutných,
 • vytištěno u Josefa Antonína Vondráčka. UK 54 I 10780
 • Proslov po provozené zpěvohře Sirotčí dům nazvané, v prospěch sirotčího domu v Praze, přednešen od sirotka. Praha, B. Ház 1826. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • + Původ a začátek Maryánské kaple nad městečkem Mníškem ... sepsaný od řiditelů společnosti Maryánských ctitelů. Praha, klášter sv. Anežky 1819. UK 54 F 274
 • Přání vroucné při udělení velikého zlatého peníze čestného od Jeho Cís.král.apo.Milosti...Františkovi Maškovi ... švarcenbergského panství hlubockého řediteli dne 16. dubna 1817. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Radostný spěv pastýřský, k poctivosti ... Sámuelovi Cžerňanskýmu, a Milence Jeho,...složený ... a... dne 13. června R. 1787 zpívaný. Báňská Bystřica, J.J. Tumler. KNM 86 E 40 přív.
 • Radostný zpěv poddaných panství Sázavského při příští jejich nově zasnoubené vrchnosti Viléma Tiegla, Rytíře z Lindenkronu,... a Antonie, Rytířky z Lindenkronu,...Od K.G. Praha, B. Ház 1818. KNM
 • 69 f 57
 • Tejnosti a jasnosti. 30. den měsíce Listopadu, léta 1797. [Bez všech údajů, pouhý list.] KNM 7 D 1 Obrození přív.
 • Terezyi, Maryi, Josefě, hraběnce z Kuenburgu a štift
 • dámě:... na den 15. měsíce října, léta 1799. KNM Obrození 7 F 54 přív., pod šifrou J. R.
 • Udatnost slavného českého národu podlé vlastenské historie horlivým obráncům českým a všem ostatním krajanům představená. 1809. KNM 5 B 137 přív.
 • V den radostný slavného dosazení slovútného vlastence Josefa Dytrycha ... na stolici učitelskou církevní historie dne XXV.října. Praha 1803. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Václavovi Kocovi svobodnému pánu z Dobrše, když pojímal za manželku Johannu, dceru hraběcí Krystyana Klama Galaše a nebožky Karoliny manželky jeho, 6. den měsíce Ledna, léta 1800. KNM 7 D 1 Obrození přív.
 • Válečná píseň pro českou obranu (bez veškerých údajů, možná součást Provolání k národu Českému). KNM 5 B 137 Obrození přív.
 • Vděky jeho knížecí Milosti...Václavovi Leopoldovi knížeti arcibiskupu Pražskému...V den posvěcení školy Dolno-Břežanské 15. července 1826. Praha, Arcibiskupská knihtiskárna 1826. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Vítání jeho Milosti...Arnoštovi Růžičkovi...biskupu druhému z Prahy...se navracujícímu...na gymnázium v Jindřichově Hradci. Zároveň latinský a německý text, na nich údaje: Neuhaus, J.A. Landfrass 1816. KNM 6 A 49 přív.
 • Vítání k obrazu nejsvětější Bohorodice Staroboleslavské jasně osvíceného poutníka...Václava Leopolda,....dne 8. září 1829. Praha, Arcibiskupská knihtiskárna 1829. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Vítání nově zasnoubených manželů...Eugenia hraběte z Černínu z Chudenic a Therezyí, rozené hraběnky z Růže, od jejich českých poddaných 29. května 1817. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Zlatý řetěz lásky, nimž novomanželé...Andreas Wengeriský ... a Joanna Polerecky do manželského spolku se svázali,... Šťávnice, J. Sulcer 1803. KNM Obrození 9 D 14
 • Zpěv Dvojctihodnému pánu, panu Františkovi Koubovi, k jeho Prvotinám obětovaný od F.N. Hradec Králové, Alžběta Tybella 1802. KNM 70 e 11
 • Zpěv ke cti...pana Josefa Krtičky,...řiditele jurydyckého obětovaný od posluchačů práv na vysokých školách
 • pražských. Praha, B. Ház 1819. KNM 8 A 11 přív.
 • Zpěv lidu Unhoštského, zpívaný roku 1820 dne 29. června, když ... pán Josef Pauli, ... padesátiletou památku kněžství svého obnovoval. ...obětovaný od svobodného města Unhoště. Praha, Fetterlová 1820. KNM 68 d 221
 • Zpěv při příležitosti od Jeho c.k.Jasnosti...Františka I. pánu, Panu Janu Nepomukovi Štěpánkovi..uděleného zlatého čestného peníze.. Praha, Sommrovská knihtiskárna 1821. KNM 6 A 49 přív.
 • Žel na smrt ... Augusty z Brühlu, rozené hraběnky z Šternberku Manderscheid. Hradec Králové, J.Fr.Host. Pospíšil 1820. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • + Životné představení Života, Umučení a Smrti Pána a
 • Spasitele našeho Ježíše Krysta,...U zázračného obrazu P.Marie ve Vambeřicích...V Glaczku, František
 • Pompejus 1815. UK 54 K 12073
 •  
 •  
 • Augustýni, Matěj
 • + Nábožné kázání, obsahující v sobě upřímné a srdečné napomenutí všech poddaných, a obzvláště vojáků k povinnostem...držené v církvi evangelické artykulářské Trenčanské...1778, Prešpurk, F.A.Patzko
 • 1779, KNM 8 A 11, přív.
 • Bartholomeides, L.
 • + Rozmlouvání Josefa Druhého s Matějem Prvním Korvínus řečeným,... Praha 1790. KNM Obrození 9 D 14 přív.
 • (Autor připsán tužkou.)
 • Čaplovič, Ján
 • Slovenské verše. Pešť, Ján Tom. Trattner. 1822. UK 60 E 105
 • Čelakovský, František Ladislav
 • Smíšené básně, l. vyd. 1822, 2. 1830, 3. 1847. Kritické vydání K. Dvořáka: Básnické spisy, Vyšehrad 1950.
 • Dlabač, Jan Bohumír
 • Kantáta zpívaná od školní mládeže 9. října 1820 při slavném posvěcení školy ... král. města Nymburka.
 • Boleslav, Frant. Jeřábek 1820. KNM 8 A 11 přív.
 • Na hrobě svého přítele a vlastence Jana Nep. Červinky, ... Praha, Vetterlová 1819. KNM 6 A 49 přív.
 • + Padesátiletá památka za příčinou věrné a bedlivé od Vácslava Raitolara ve vsi Nebušicích konaného rychtářského ouřadu,...Praha, Hrabovských dědiců 1793. KNM 6 A 49 přív.
 • Zpěv ke cti Nejsvětějšího Otce Pia Šestýho, na jeho slavný příchod do Vídně k císaři Římskýmu Josefu Druhymu. (Pod pseudonymem Phýlobog) Praha, J.E.Diesbach 1782. UK 54 D 1801
 • Zpěv při korunování Leopolda Druhého, krále českého. Praha 1791. UK 54 J 330
 • P.z Ekartshauznu
 • Bůh jest nejčistší láska. Modlitba má a mé rozjímání. Kniha modlicí od p.z Skartshauznu, vnově na Česko přeložená. Rozmnožené a okrášlené vydání. B. Ház 1821. UK 54 G 319, vyd. 1827 u M. Neureutra, UK 54 F 311, obě vydání se od sebe podstatně liší
 • Gallaš, Josef Heřman
 • Muza Moravská v patero odděleních obsahující duchovní, mravní, polní, vesko-občanské a staro-vlastenské hanácké písně skládatelů vlastenských, k prospěchu a vzdělání moravských vlastenců. ...poopravená ... a vydaná od ... Tomáše Fryčaje. Brno, J.J.Trasler 1812. KNM 67 F 18 - bez písní v dialektu na str.
 • 408-456
 • Hanka, Václav
 • České historické zpěvy - Böhmische Historische Gesänge.
 • Praha 1826. UK 54 E 293
 • Dvanáctero písní I, 1815
 • Dvanáctero písní II, 1816
 • Hankovy Písně, 2.vyd. 1819
 • " " 3.vyd. 1831
 • " " 4.vyd. 1841
 • " " 5.vyd. 1851
 • Nejjasnějším Františkovi a Karolině při vstoupení ve vlasteneckém museu... Praha, Sommerovským písmem 1824. KNM Obrození 7 F 54 přív. (zde anonymně)
 • Prostonárodní srbská muza, do Čech převedená, 1817
všechny tituly (mimo Českých historických zpěvů) jsou obsaženy v:
 • Prostonárodní srbská muza do Čech převedená, vydal J. Máchal, Praha 1918, ÚČL 468 VIII 1, zde taky
 • K veleslavnému sňatku jasně osvíceného Knížete Kinského ....
 • Praha, písmem Sommerovským 1825. KNM 8 A 11 přív.
 • (tam rukou připsán autor)
 • Zpěv k svátku Jana Nejedlého ... Obětován od horlivých vlastenců a posluchačů literatury české. Praha, impresí c.k. normální školy 1811. UK 54 D 63,
 • KNM 6 A 49 přív., 8 A 11 přív.
 • Heimbacher, Filip
 • - Jan Dolinský nebo Krevní právo. Veliká činohra
 • v třech jednáních od Schikanedra, v češtinu uvedená,
 • Praha, c.k.dvorní impresse 1793, KNM 67 E 76 přív.
 • Hek, František Vladislav
 • Sebrané spisy F.V.H. I. Vydání J. Jakubce, Praha 1917
 • Hercog, Jan
 • Básně. Praha 1822, J. Fetterlová, UK 54 G 297
 • Hněvkovský, Šebastián
 • Básně drobné. Praha 1820. ÚČL Staré tisky 97, UK 54 E 171
 • Hnojek, Antonín Vojtěch
 • + Kanárek, Svatojanská muška, Letní kaple. Povídky pro mládež a přátelství. Přeložením A.V.Hnojka. Praha,
 • Pospíšil 1827. UK 54 F 423, KNM 171 G 185 přív.
 • Hollý, Jan
 • Rozličné Básňe hrdinské, elegiacké, a lirické z Virgilia, Teokrita, Homéra, Ovidia, Tirtea a Horáca. Preložené od Jana Hollého. S predstavenú prozodiú. Trnava 1824. KNM 66 C 41 přív.
 • Horský, Karel
 • Dobrota Boží, má útěcha a má důvěra, Knížka nábožná pro zbožné křesťany, z němčiny přel. Litomyšl, Jan Tureček 1825, UK 54 F 311 přív.
 • Hošek, Jan
 • Chválozpěv k radostné památce druhé prymicye...Vilhelma Rogalskýho z Rogalovic,...Praha, A.J.Zýma 1796. KNM 70 f 185
 • Chválozpěv při pohřbu velebnýho a ctihodného Pána Václava Michala Jiskry,... Praha 1802. KNM Obrození 6 F 74 přív.
 • Nářek bolesti nad smrtí...Václava Rokosa,...Praha, Česká
 • Expedicí 1814. UK 54 I 14593
 • O zášti, pejše a nesvornosti. Přednesl J.Hošek. Praha, J. Beránek 1799. KNM Obrození 6 F 74 přív.
 • + Přednosti stavu vojenského. Praha, J. Beránek 1799. UK
 • 54 E 291
 • Truchlivé upění nad smrtí své milé manželky Žofie Joseffy, rozené Davidovy,... Zvláštní tisk, bez údajů [1813]. UK 54 I 14592
 • Hřib, Václav František
 • Vděčné myšlenky vlastenské v rytmu, které V.F.H...jakožto zákus českého veršovnictví k památce vlasti své
 • obětuje. Brno, J.J.Jastl 1813. KNM 66 H 58
 • z Hvězdy Jan (Jan Jindřich Marek)
 • Básně J.J.Marka, Praha 1823, KNM 66 H 42, UK 54 G 300
 • Jana z Hvězdy Sebrané spisy, sv. 1, Praha, I.L.Kober 1873, Nár. bibliotéka, KNM 23 G 98, ÚČL 556 VIII 2
 • - Konvalinky aneb Sbírka původních romantických povídek z starobylých i novějších časů. Praha, Fetterlová 1824. KNM 171 G 185
 • Zábavné spisy Jana z Hvězdy, Praha, Jar. Pospíšil 1843, l. sv. Ballady, romance, pověsti a legendy, 2. sv. Písně a jiné drobné básně, KNM 91 J 72
 • Hýbl, Jan
 • - Husité v Naumburku léta 1432. Vlastenská činohra se zpěvy v pěti jednáních. Zčeštěná od J.H. z Kotzebue. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 2.
 • UK 54 E 184
 • - Chytroušek. Veselá hra v čtyřech jednáních. Zčeštěná od J.H. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 2. UK 54 E 184
 • Katolické modlitby dle Pařízkova šestého německého vydání zčeštěné od Jana Hýbla, Praha, M. Neureuter 1827, UK 54 F 312
 • Chmela, Josef
 • Bajky pro dítky, I. díl Praha, B. Ház 1818, II. díl Hradec Králové, J. Pospíšil 1821, KNM 68 H 383/1,2
 • + Ježíšek, krásný příklad dobrých dítek. Dárek dobře zvedeným a pilným dítkám školním. Hradec Králové, J.F. Pospíšil 1823. UK 54 K 1045
 • - Knížata mezi pastýři, Gessnerova hra. Hra pastýřská ve 3 dějstvích. Hradec Králové, J. Pospíšil 1821.
 • UK 54 E 175/přív.
 • Chmelenský Josef Krasoslav
 • Básně, Praha 1823, ÚČL Staré tisky 107
 • - Dráteník. Zpěvohra ve dvou dějstvích. Praha, Šollová 1826. UK 54 G 355
 • - Kouzelná fletna. Zpěvohra ve dvou dějstvích. Hudba od Mozarta. Hradec Králové, J.H.Pospíšil 1825. KNM 66 G 71
 • Hlas plesání v den slavný sedmdesátý třetí narození ... pana Jana Františka Lippy, veškerých práv doktora, .... Praha, J. Pospíšil 1827. KNM 8 A 11 přív.
 • - Josef a Bratří jeho. Zpěvohra ve 3 dějstvích. Hudba od Mehula. Praha, B. Ház 1824. UK 54 I 6191
 • Ke čtvrtému říjnu, nejvyšším jmenovinám ... cís. král. milosti Františka Prvního, .... Praha, tiskem K. Medava 1832. KNM 8 A 11 přív.
 • - Libušin sňatek. Zpěvohra ve třech dějstvích. Hudba od
 • Praha, J.H.Pospíšil 1832. UK 54 F 441
 • - Oldřich a Božena. Zpěvohra ve třech dějstvích. Hudba od Fr. Škroupa. Praha, J.H.Pospíšil 1828. UK 54 F 414,
 • Píseň ke mši svaté od Aloisia Klara,...přeložená od Josefa K.Ch... Praha, Sommerovská knihtiskárna 1828. KNM 68 e 23
 • Slzy památce pána Aloysia Klara, ... jenž dne 25ho března 1833 v Pánu usnul, od jeho žáka Dr.Jos. Chmelenského, ... Praha 1833. UK 54 F 8678
 • - Sníh. Zpěvohra ve čtveru dějství. Hudba od Aubera. Praha,
 • J.H.Pospíšil 1827. UK 54 E 268
 • Javornický, J.
 • + Hora Syon, aneb katolické modlitby v čas vejroční, pro lid městský, Praha, B. Ház 1823, UK 54 F 306 přív.
 • 5
 • + Krásné povídky k vzdělání rozumu a ošlechtění dítek, přeložil podle Jaisa J. Javornický, Praha, B. Ház, I. díl 1812, II. díl 1813, UK 54 H 1471/I,II
 • + Matouše Reitra faráře Katolické modlitby k rozšíření pravého křesťanství, přel. J.Javornický, Praha, B.Ház 1823, UK 54 F 306
 • + Nábožná duše s Bohem rozmlouvající, aneb Katolické modlitby pro mládež, F. Jeřábek 1816, UK 54 F
 • 312 přív.
 • + Paní Miloslavová, aneb povídky pro outlou mládež obého pohlaví,...podle Jakuba Glace v jazyk vlastenský přeložil P. Jan Javornický, B. Ház 1815, UK 54 H 1383
 • Písně pro mládež školní, obsahu k jejím outlým srdcím způsobného. Dílem vydané a sebrané od Jana Javornického (německy a česky).[V českém textu jsou zahrnuty i básně Rautenkrancovy, srv.Básně Josefa Rautenkrance 1836.] B. Ház 1817, KNM 86 H 6 přív.
 • Pobožnost kostelní pro mládež školní, pozůstávající v zpěvích: ...melodyemi opatřená od p. J.Rautenkrance, B.Ház 1821, UK 54 K 1467
 • + Podobenství, aneb rostlinky země svaté, d.1 1824, 2.1826, B.Ház a synové, UK 54 E 234/1,2
 • + Vysvětlená přísloví česká, aneb Vyobrazení krásných ctností a ohyzdných nectností, sv.l. 1813, 2. 1823, B. Ház 1813, UK 54 J 20242
 • + Zdvořilý žák, knížka, v kteréž i dospělá mládež s užitkem čísti může, Přeložená, opravená a rozmnožená od J.Javornického, [přel.z J. Glatze], B.Ház [1818], UK 54 E 196 přív.
 • + Zlaté zrcadlo, aneb: Kniha o povolání a moudrém volení stavu, F. Jeřábek 1815, UK 54 E 192
 • Jegus, Zachariáš (???) Čegus?
 • Důvod vděčnosti, který ... Jánovi Roiko, ... horlivému učiteli...(v čase franco-ruské vojny). B. Štiavnica, F.J. Sulzer s.a. KNM 8 A 11 přív.
 • + Pohřební kázání nad smrtí ... Beleznai ...de Belezna, ...
 • Prešpůrk, S.P. Wéber, KNM 8 A 11 přív.
 • Jungmann, Josef
 • Překlady II, vyd. SNKLHU 1958
 • Sebrané spisy veršem i prosou, Novočeská bibliotéka 1841
 • " " " " , sv.II, Kober 1873
 • Vybrané spisy původní i přeložené, vyd. K. Hikl, Praha, J.Otto 1918
 • Kadaň, Michal
 • + Průbička užitečné kratochvíle ze známosti přirozených věcí, v rozmlouvání učitele s dítkami, B. Ház 1819, UK 54 E 196 přív.
 • Kamarýt, Josef Vlastimil
 • Smíšené básně, Praha, Fetterlová 1822, ÚČL
 • Velebně důstojnému ... Vojtěchovi Juhnovi, zasloužilému zprávci ... biskupského alumnátu Česko - Budějovského ... k jménovinám. Čes. Budějovice 1822. KNM 8 A 11 přív. (zde rukou připsán autor)
 • Kerner, Josef Jan
 • + Pád prvního člověka v ráji. Rozjímání křesťana nábožného...Hradec Králové, J. Pospíšil 1822. UK
 • 54 F 274 přív.
 • Kinský, Dominik
 • + G.E.Lessinga Bájky. Knihy tři. (Přeloženo prózou, jen dedikační znělka.) Brno, D. Kinský, 1816. KNM 68 H 49, UK 54 K 7972
 • Papoušek. Báseň směšnohrdinská ve čtyřech zpěvích, z z franc. (Gresset, Paul: Vert - Vert) vyložil D. Kinský, Brno 1817, UK 54 I 1830
 • Píseň ke mši a k požehnání s nejsvětější svátosti, (k hudbě od Mich. Haydna složené).... Brno, J.J. Tra3ler 1816. KNM 68 g 72
 • Výjev úcty a radosti, když...hrabě Mitrovský z Nemyšle
 • ... panství Židlochovské navštívil dne srpna 1824. Trassler 1824. KNM 8 A 11 přív.
 • Klicpera, Václav Kliment
 • - Almanach dramatických her od VKK, 1825-1830, 6 svazků, Hradec Králové, Pospíšil, KNM 68 H 336, ÚČL Staré tisky 146
 • - Divadlo Klicperovo, 1820-1822, 4 svazky, UK 54 E 183,
 • Deklamovánky, Praha, J.H.Pospíšil 1841. UK 54 K 35249,
 • - Dramatické spisy VKK, 1847-1850, 11 svazků, J.Gabriel, KNM
 • - Soubor spisů V.K.K. I. Dramatická díla veseloherní, 1906,
 • - II. Dramatické práce vážné, 1907, in: Knihovna českých klassiků belletristů, B.Kočí, ÚČL 77 VIII 10
 • - Spisy V.K.Klicpery, 1862-1863, 9 svazků, Praha, Kober 1862-4, KNM 6 I 24
 • Výbor z díla (ed. Vl.Justl), Odeon 1960
 • Kluge, Václav
 • Vděkové žáků c.k.gymnázium v Hradci Králové na konci roku školního 1824. Hradec Králové, J. Pospíšil 1824.
 • KNM 6 A 49 přív.
 • Kocián Jan
 • Básně, Praha, Fetterlová 1824, KNM 66 H 91
 • Trpělivost, jako nejjistější prostředek proti odpornostem a bídám zdejšího života.. u hrobu pana Pavla Ježoviče,...,in Poslední čest...panu P. Ježovičovi, ..., Prešpúrk, S.P. Weber 1804, KNM 8 A 11 přív.
 • Kollár, Jan
 • Básně, Fetterlová 1821, ÚČL 82 VIII 8
 • Básně, Československý spisovatel 1952
 • Díla básnická J. Kollára ve dvou dílích, 1845, ÚČL Staré tisky 406
 • Slávy dcera, in: Spisy J.K., Kober 1862, ÚČL 82 VIII 19
 • Král, Josef Mirovit
 • + Dokonalý žák aneb jak by žák v domácnosti, ve škole, v domě Božím a při vyražení se chovati měl. Hradec Králové, J.H.Pospíšil 1827. UK 54 F 309/přív. (odd. Mravné propovídky neexcerpován)
 • Žádost k novému roku 1818 učeným Čechům královského, krajského, a věnného města Králové Hradce.
 • Hradec Králové, Pospíšil 1818. UK 54 A 63, Tres Ec 30 (vevázáno k Prvotinám, r. 1817)
 • Kramerius, Matěj Václav
 • Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské, 1788
 • Nový kalendář Tolerancí pro veškeren národ Český Katolického i Evangelického Náboženství na r.
 • 1789, 1792-8, UK 54 F 276
 •  
 • Kramérius, Václav Rodomil
 • + Básně o čarodějnicích. Kratochvilné čtení v zime i v letě, když se člověku nejvíce stejská. Praha, Kramérius 1794. UK 54 D 40
 • - Hrabě Beňovský, anebo: Spiknutí na Kamčatce. Činohra v pěti jednáních, zřečtěná od V.R.K. z Kotzebue. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 1. UK 54 E 184
 • Kniha zlatá, aneb Nový zvěstovatel všeho dobrého a užitečného pro Národ Slovenský, d. I,II, Praha
 • 1817, UK
 • - Král Václav a krásná Zuzana. Vlastenská původní čarodějná hra podlé starodávné rozprávky... Praha, Kramérius 1817. UK 54 E 173
 • Kraus, I.
 • Ohlas srdcí vděčných k jmeninám ... Josefa P. W. Dytrycha,...
 • obětují jeho vděční posluchači. Praha, Somrovská knihtiskárna 1823. KNM 8 A 11 přív.
 • Kubelka, Tomáš
 • + Hyrlanda, Vévodkyně z Bretaně; aneb: Tak vítězí ctnost
 • a nevinnost. Hradec Králové, J. Pospíšil 1824. UK 54 G 305
 • + Katolické modlitby pro osvícené věrné křesťany, J.Fetterlová 1821, UK 54 F 311/přív.
 • 5
 • + Knížka krásných mravů pro ušlechtilou mládež obojího pohlaví, ze spisů Jakuba Glace, v češtině vyložená Tomášem Kubelkou, Plzeň, L.Rayner 1825, KNM 81 G 301
 • + Košíček tříproutkový příběhem nevinně nařknuté Vendelínky vpletený, [překlad z Ch. Schmida], Praha, Fetterlová 1825, UK 54 G 349
 • + Kraslice aneb: malovaná vajíčka, Povídka k příjemnému dárku, od skladatele Genovefy [J.Glatz], zčeštěná od T. Kubelky, J.F.Fetterl 1818, UK 54 G 378
 • Květenky květnému a čílému stáří obětované, Praha, J. Fetterlová 1823, KNM 70 e 598, UK 54 K 1047
 • + Nevín aneb: Následky z nevědomosti, Praha, arcibisk.
 • knihtiskárna 1825, UK 54 F 425
 • + Uvedení k vnitřní modlitbě,... představené od Benedikta J.N.Pfeiffra, Jindř. Hradec, A.J. Landfrasa,
 • UK 54 F 934
 • Labler, Vincenc, Lokalista v Stodůlkách
 • Zpěv okolí Brandejského ku poctě ...Františka Xav. Obstzierera ... když ... 1827 padesátiletou památku kněžství svého konal. Praha, Fetterlová. UK 54 H 2040
 • Linda, Josef
 • City k slavnosti jmenin jeho knížecí Osvícenosti pána, pana Václava Leopolda, arcibiskupa pražského ...
 • rozeného Knížete Chlumčanského... Praha, Frant. Fetterle 1813. KNM 8 A 11 přív.
 • - Jaroslav Šternberg v boji proti Tatrům. Praha, c.k.dvorní impresí 1823. ÚČL Staré tisky 492 n
 • + Záře nad pohanstvem aneb Václav a Boleslav. Praha, J. Fetterl 1818. ÚČL Staré tisky 183
 • Liška, Antonín
 • Příchod jeho Důstojnosti...Vojtěcha Juhna,...do Jindřichova Hradce dne 31. ledna 1826, od měšťanů téhož města slaven. Jindřichův Hradec, J. A. Landfras 1826. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Ludvík, Josef Myslimír
 • + Chymanýho Utěšenky pro dítky k ošlechtění srdce, s přídavkem drobnůstek je kmeninám. Hradc Králové, J.Pospíšil 1824. KNM 66 D 25 přív.
 • Macháček, S.K.
 • Básně S.K.Macháčka. S úvodním slovem Jaroslava Durycha.
 • Praha, L. Kuncíř 1927. UK 54 I 6283
 • - Don Juan, aneb Prostopášník potrestaný. Zpěvohra ve dvou jednáních, hudba od W.B.(!) Mozarta. Praha, Arcibiskupská tiskárna 1825. UK 54 E 214 přív.
 • Drobnější básně, 1846, ÚČL, Umělecká beseda 3 G 29
 • - Goethova Iphigenia v Taurii, Praha 1822, UK 54 F 273, přív.
 • - Lazebník Sevillský. Zpěvohra ve dvou jednáních. Hudba od J. Rossini. Praha, J. Fetterlová 1825. UK 54 E 214, přív.
 • - Nevolníci aneb Isidor a Olga. Truchlohra ve pěti jednáních (dle A. Raupacha), Praha, arcibiskupská tiskárna 1834. KNM 88 I 447, 65 f 644
 • - Othello, Mouřenín Benátský. Vážná zpěvohra ve třech jednáních. Hudba od Rossini. Praha, J. Fetterlová 1827. UK 54 E 214 přív.
 • Q.Horatia Flacca Kniha o umění básnickém, 1827, KNM 86 d 71 (bez údajů)
 • - Rodina Švejcarská. Zpěvohra ve třech jednáních dle
 • J.F.Castelli. Praha, J. Fetterlová 1824. UK 54 E 214
 • - Vodař. Zpěvohra ve třech jednáních. Z Bonillyho Les deux journées a G.F.Treischke. Praha, J. Fetterlová 1824. UK 54 E 214
 • - Ženichové. Původní rýmovaná veselohra ve třech jednáních. Praha, J. Fetterlová 1826. UK 54 E 214 přív.
 • Marek, A.
 • Píseň k dosednutí na biskupskou stolici litoměřickou ...
 • Josefa Františka Hurdálka,...25. února 1816. Praha, Cís. impressí s.a. KNM 6 A 49 přív.
 • Sebrané básně Antonína Marka, ed. J.Jakubec. Praha, ČAVU 1935. ÚČL 834 VIII 2
 • Nejedlý, Jan
 • Básně Jana Nejedlého, 1836, ÚČL Staré tisky 267/II
 • Homerova Iliada. Z řeckého jazyka přeložená do Českého. Praha, F. Jeřábek 1802. UK C54 E 2453
 • Válečný zpěv pro český pluk. Praha, Fr. Jeřábek 1800. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Nejedlý, Vojtěch
 • Básně Vojtěcha Nejedlého. Praha, J.Host. Pospíšil, díl I,II, 1833, ÚČL 2 S 14
 • Bohyně, Česká akademie 1910, ÚČL Staré tisky 900 VIII 1
 • Karel Čtvrtý, J.H.Pospíšil 1835, ÚČL Staré tisky 213
 • + Ladislav a dítky jeho.Příběh pro mládež, 1.vyd. Praha, B. Haz 1807, UK 54 E 173 přív.; 2. vyd., Praha, J.H. Pospíšil, 1837, UK 54 J 799
 • Otokar, V.Špinka 1835, ÚČL Staré tisky 423
 • Václav, J.H.Pospíšil 1837, ÚČL Staré tisky 212 a 442
 • Vratislav I,II, Praha, J. Pospíšil 1836, ÚČL Staré tisky
 • 214/I,II
 • Nosek, Jan Křtitel
 • Spěv při slavném obětování svátosti biřmování od...Josefa Františka Hurdálka,...Jičín, Kastránek 1821. KNM 6 A 49 přív.
 •  
 • Novák, Václav
 • Výjev důvodné radosti v příští jeho biskupské excellencí ...Al.Josefa Krakovského,...Litomyšl, J. Tureček 1828. KNM 6 A 49 přív. nebo Obrození 7 F 54 přív.
 • Palacký, František
 • Básně Frant. Palackého, Bursík a Kohout 1898
 •  
 • Palkovič, Jiří
 • Muza ze slovenských hor, I, 1801, KNM 92 K 57, UK 54 I 1953
 • + Větší a zvláštnější Nový i Starý kalendář na rok Páně 1807,..sepsaný a vydaný od Jiřího Palkoviče. 2. vyd. Prešpurk. UK 55 H 165
 • Pařízek, Aleš
 • Modlitby k poděkování Bohu za vítězství nad nepřátely Rakouského císařství dne 21. a 22. máje 1809... Od skládatele Modliteb za požehnánéí války. Praha, B. Ház 1809. KNM 5 B 137 přív.
 • Patočka, Josef Jan
 • Hlas k slavné přítomnosti Jeho osvícené Milosti Císaře
 • Františka I.....v hlavním městě pražském v měsíci květnu 1824. Praha, B. Ház 1824. KNM 6 A 49 přív.
 • P/atrčka?/, M.S.
 • Píseň ku slavnosti 50.letého kněžství P. F.Hansy, Hradec
 • Král., Pospíšil 1818, KNM 88 F 104/65 přív.
 • Patrčka, Michal Silorad
 • Písně českých bojovníků, Praha, Hrabovských 1815, KNM 68 H 49 přív.
 • Rodnému městu. Slavnostní spis na počet stoleté upomínky narození...M.S.Patrčky. Solnice, Patrčkovo družstvo 1887. UK 54 G 1656
 • Pavlovský, Václav
 • + Počátkové mravů od Krystyána Salcmana,... Jindřichův Hradec, Landfras 1803. UK 54 I 17600
 • Pochmann, Josef
 • Výjev citů při odchodu z Načehradce..Václava Viléma Václavíčka,...4. února 1829. Praha, J. Spurný 1829. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Polák, Milota Zdirad
 • Básnické spisy I (Vznešenost přírody)
 • " " II (Básně drobné), ed. J.Bradáč, J. Otto,
 • Světová četba, sv. 585-7, ÚČL 991 VIII 3
 • Puchmajer, Antonín J.
 • Fialky, Praha, Pospíšil 1833. ÚČL Staré tisky 267/I.
 • Sebrané básně, Praha, Kober (Národní bibliotéka) 1881. ÚČL 1022 VIII 2
 • Pulina, F. Nathanael
 • Veršové od ... k poslední pohřební poctivosti, svému otci D.C.H. Samuali Pulinovi v prostřed hořkých slz složení, a r. 1822 ... čtení. Bez údajů, pouze "nákladem dobrého přítele". KNM 86 E 40
 • Rautenkranc, Josef
 • Básně Jozefa Rautenkrance, 1836, ÚČL Staré tisky 267/II
 • + Dobré símě v dobrou zemi, dle Jaise přel., Praha, B. Ház 1818, UK 54 K 99
 • Modlící knížka pro milé dítky, jížto i dospělí potřebovati mohou, na česko vyložená a písněmi církevními rozmnožená, Praha, B. Ház 1816, UK 54 I 1803
 • Modlitby za požehnání c.k.vojsku v nynější válce... Složené od Alše Pařízka... a přečeštěné od Josefa Rautenkrance. Kutné Hory, J.A.Vondráček 1809. KNM 5 B 137 přív.
 • + Pokrm duše aneb Cvičení se k pobožnosti pro dobré katolické křesťany, přeložil J.Rautenkranc, Praha, F. Jeřábek 1803, UK 54 G 938
 • Raymann, František
 • Máří Magdalena,báseň v pěti zpěvích, Praha, Fetterl 1816, UK 54 H 1387
 • Joseff Egiptský, 1820, ÚČL Staré tisky 271
 • Píseň ke cti a chvále svatého Jana Nepomuckého. Praha,
 • Bud. Veverka u Josefy Fetterl 1819, UK 54 K 871
 • Poslední den a soud, 1817, UK 54 F 273 přív.
 • - Sedlské Námluvy. Původní veselohra v jednom jednání. Hradec Králové, J.H.Pospíšil 1819. UK 54 E 173 přív.
 • Rettigová, Magdalena Dobromila
 • + Mařenčin košíček I,II, 1821, 1822, UK 54 F 271 přív.
 • Rokos, František Alexandr
 • Básně. Praha, Fetterlová 1827. KNM 68 H 163
 • Hlas duchovních pastýřů okršlku Slanského ku pánu, panu Benediktovi Sigmundovi...při složeníjeho důstojnosti vikářské dne 9. července 1827. Praha, Fetterlová 1827. KNM Obrození 7 F 54 přív. (zde rukou dopsán autor)
 • Ivan. Báseň epická v pěti zpěvích. Praha, Fetterlová 1823.
 • UK 54 H 1521
 • Rožnay, Samuel
 • Písně Anakreonovy, 1812, Praha, Fr. Jeřábek. ÚČL Staré tisky 7, KNM 68 f 283
 • Rulík, Jan
 • Na den uvedení král. profesora české literatury, pana Jana Nejedlého, na učitelskou stolici v slavné učené Pražské Universy. Praha, Fr. Jeřábek 1801. KNM 6 A 49 přív.
 • - Svatý Pašijový týhoden, aneb: Pobožná rozjímání duše křesťanské..., Praha, u Hrabovských dědiců 1809. UK
 • 54 D 261
 • - Věnec pocty ku poctivosti učených, výborných a statečných Čechů, Praha 1795, písmem Hrabovských dědiců, UK 54 K 9978 přív.
 • Věnec Pocty ku poctivosti důstojně velebného ... J. Fr. Kosteleckého, faráře v Ouněticích.... Když slavil padesátiletou památku svého na kněžství posvěcení. Praha, písmem Hrabovských dědiců 1799. UK 54 F 2375
 • + Veselý Kubíček. Aneb: v horách Kašparských zaklený Dudák. Historický příběh pro vyražení mysli. Praha 1799, písmem Hrabovských dědiců. UK 65 E 2059
 • - Vlastenský mladý rekruta. Činohra v jednom jednání. Praha, B. Haas 1808. UK 54 F 273 přív., KNM 5 B 137
 • Ryba, Jakub Jan
 • Oktáv neb osmidenní Pobožnost k svatému Janu Nepomuckému. .... Praha, bez nakladatele 1803. UK 54 I 13618
 • Kancionálek pro českou školní mládež, obsahující nábožné, mravné a rozličná dobrá a užitečná naučení mládeži podávající zpěvy. Praha, B. Ház 1808, I. díl,
 • UK 54 D 261 přív.
 • Plesání knížecí-Arcibiskupsko-Prážského Panství Rožmitála na Přeutěšenou Slavnost Všeobecného Pokoje. Složil a v slávozvučnou hudbu uvedl J.J.R. Praha, B. Ház 1814. UK 54 K 1233 nebo UK 54 K 28300
 • Pohřební písně. Praha, B. Ház 1805. UK 65 E 1896
 • + Radovánky nevinných dítek o vánocích, Praha, soukromý tisk pro Spolek českých bibliofilů 1934, ed. J. Volf. UK 54 D 6492
 • Svatohorský kůr. to jest: osm Chvalozpěvů... Praha, B.Haas 1804. KNM 5155 K.J.Obrátil
 • Sedláček, Vojtěch
 • Obět Plzně ku vznešené slavnosti dne narození obou císařských královských majestatností léta 1829. Plzeň, Leopold Reiner 1829. KNM 6 A 49 přív.
 • Plzenské plesy v předvečír slavnosti narozenin ... Františka Prvního v unoru 1830...Plzeň, Leopold Reiner 1830. KNM 6 A 49 přív.
 • Sidon, Ján
 • + Pohřební řeč na ... Františka Kubička. Jičín, F. Kastránek, s.a. KNM 8 A 11 přív.
 • Stach, Václav
 • Ke Klopstokove zpěvačce od českého překladatele Mesiáše. B.m., b.n. 1801. UK 65 D 1196, Tres Ce 180
 • Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli, J. Dysbacha 1805. ÚČL Staré tisky 341
 • Stach, Václav, K. a V. Thám
 • Svátek českého jazyka, na den druhého provozování Štefanového Odběhlce v Pražském vlastenském divadle ... 1785. B.m., b.n., b.d. UK 54 G 3014
 • Stezka, Jan
 • Na přivítanou...profesorovi Schoenbeckovi od žáků jemu vzdaných. KNM Obrození 7 F 54 přív. (l list, s ručně psaným titulem a vepsanými několika verši)
 • Suchánek, Aug. Jiří
 • + Josef Černoveský. Knížka pro obveselení mládeže. V němčině sepsaná K.G.Salzmanna. Praha, Widtmann 1815. UK 54 E 176
 • + Obšírné vypravování podle K.G.Salcmana, kterak Arnošt
 • Zábranský ze sedláka svobodným pánem učiněn byl. Praha, B. Ház 1825. UK 54 E 176 přív.
 • Svoboda, Alois
 • Zpěv k velebnému obrazu...Františka I.,...vystavenému v pokornou úctu mládeže gymnasia c.k. malostranského ...na konci roku školního 30. srpna 1823. Praha, Fetterlová 1823. Zároveň paralelní text v němčině a latině. KNM 8 A 11 přív.
 • Sychra, Matěj Josef
 • Maličkosti v řeči vázané, 1823, ÚČL Staré tisky 321
 • + Povídatel aneb Sbírka rozmanitých pamětihodných
 • příběhů, povídaček, důvtipných nápadů a průpovědí, k poučení a obveselení. Brno a Olomouc, J.J. Šastl.
 • 1. a 2. sv. 1815, 3. sv. 1817. UK 54 D 266
 • + Původní rozmlouvání a povídky k vysvětlení mravních českých příslové, ku prospěchu mládeži škole odrostávající. Praha, Fetterlová 1822. UK 54 G 299
 • přív.
 • Sykora, Václav
 • - Jan hrabě Bělohradský aneb rozkotání hradu Aunoštského.
 • Rytířská činohrad v čtyřech jednáních. Praha, Neutreutter
 • 1821. Nové divadlo české, sv. 4. UK 54 E 183
 • Šafařík, Pavel Josef
 • Tatranská Můza s lyrou slovanskou, 1814, in: Básnické spisy 1939, UK 54 E 9203
 • Šedivý, Prokop
 • - Pražští sládci, anebo: Kubíček dostane za vyučenou.
 • Veselá hra se zpěvy ve dvou jednáních. Praha, Kramérius 1819. UK 54 E 173
 • Šír, František
 • - Vina. Smutnohra ve čtveru dějství z německého Adolfa Müllnera, Praha, Fetterlová 1827
 • Výbor ze spisovatelů řeckých. Jičín, J. Kastránek. Díl I.
 • Prostomluva 1826 (jen próza), díl II. Básnická mluva 1827. UK 54 D 231
 • Šnajdr, Karel Sudimír
 • Okus v básnění českém, 2 sv., 1823-1830, ÚČL 336/I,II
 • Štěpánek, Jan Nepomuk
 • Citové při veleslavném zasnoubení ... Ludmily kněžny z Lobkovic ... a ....Prospera Ludvíka, vévody z Ahremberku ... Hořín, B. Ház 1819. KNM 8 A 11 přív.
 • Divadlo, sv. l - 16, 1820-1832, Praha, B. Ház, KNM 6 A 15
z toho:
 • - Aubrýho Pes. Činohra ve třech jednáních, dle Guilberta z Pixérécourta zčeštěná, 1821, sv. 3
 • - Břetislav První, aneb Vítězství u Domažlic. Vlastenská původní činohra v pěti jednáních, 18202, sv.2
 • - Dvě slova aneb: Nocleh v lese. Zpěvohra jednoho jednání, 18272, sv. 13
 • - Ďáblův mlejn na Vídeňské hoře. Bájka se zpěvy ve čtyřech jednáních, dle starobylé povídky od Henslera, hudba od V. Müllera, 1830, sv.14
 • - Jan z Paříže, zpěvohra ve dvou jednáních dle st. Justa a
 • Jos. Seyfryda zčeštěná, hudba Boieldieu, 1827, sv. 13
 • - Korytané v Čechách. Vlastenská původní činohra v pěti jednáních, 18222, sv. 6
 • - Obležení Prahy od Švejdů, aneb Věrnost a udatnost Česká. Vlastenská původní činohra v 5 jednáních, 18202, sv. 1
 • - Popelka, zpěvohra ve 3 jednáních. Hudba od Mikuláše Isuarda, 1830, sv. 14
 • - Střelec kouzedlník, Romantická zpěvohra ve 3 jednáních,
 • dle Bedřicha Kynda zčeštěná, hudba od K.M.z Webrů, 1827, sv. 13
 • - Šalomounův rozsudek. Dráma ve třech jednáních, dle Caigniez a Stegmayra, 1823, sv.8
 • - Štěkavec. Fraška ve třech jednáních, 1826, sv. 12
 • - Tlachač. Fraška je dvou jednáních, 1831, sv. 15
 • - Zahradní zeď. Veselá hra v jednom jednání, dle Sonnleithnera, 1824, sv. 9
 • - Alína, aneb Praha v jiném dílu světa. Směšná zpěvohra ve 3 jednáních podle Adolfa Bäuerle. Hudba od V. Müllera. Praha, B. Ház 1825. UK 54 E 272
 • - Belisar. Tragická zpěvohra ve třech jednáních, dle vlaského Salvatora Kamerána od J.N.Š. Hudba od Kajetana Donizetti. Praha, A. Špinková 1843. KNM 66 F 45
 • - Břetislav První, Český Achylles, aneb: Vítězství
 • u Domažlic. Vlastenská původní činohra z 11. století
 • v 5 jednáních. Věnováno Lobkovicovi. Praha 1813, F.
 • Jeřábek, UK 54 D 77
 • - Don Juan. Zpěvohra ve dvou jednáních, zčeštěná od J.N.Š.
 • Praha, B. Ház 1825. KNM 88 H 19
 • - Dvě slova, aneb: Přenocování v lese. Zpěvohra v jednom jednání. Praha, Jan z Šenfeldu 1815. UK 54 D 182
 • - Jak to as vypadne? Veselá hra ve třech jednáních, zdělaná od J.N.Š. Praha, F. Jeřábek 1818. UK 54 I 12470
 • - Jessonda. Zpěvohra ve 3 dějstvích od E. Gehe, do hudby Ludvíka Spohra zčeštěná od J.N.Š. Praha. Špinka 1840. KNM 67 I 342
 • - Loupežníci na Chlumu. Vlastenská činohra v pěti jednáních, svobodně zčeštěná od J.V.Š. [H. Cuno] 2. vyd. Hradec Králové, J.H.Pospíšil 1820. UK 54 K 4939
 • - Nápoj lásky. Komická zpěvohra ve 2 jednáních, dle Romaniho ... do hudby Kajetána Donizettiho zčeštěná od J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 83 g 199
 • - Nebožka paní, aneb: tři ženichové, jedna nevěsta. Veselá hra v třech jednáních, vzdělaná od J.N.Š. Praha, Fetterl 1816. UK 54 D 182 přív.
 • - Obležení Prahy od Švejdů aneb: Věrnost a udatnost Česká. Vlastenská činohra v 5 jednáních, Praha 1812, F.
 • Jeřábek, UK 54 D 77 přív.
 • - Osvobození vlasti, aneb Korytové v Čechách. Vlastenská původní činohra v 5 jednáních. Praha 1814, F. Jeřábek, UK 54 D 77 přív.
 • - Pan Štěkavec. Veselá hra v třech jednáních, vzdělaná od
 • J.N.Š. Praha, F. Jeřábek 815. UK 65 E 21O3
 • - Panošova šelmovství. Fraška v 5 jednáních od A. z Kocebue, zčeštěná od J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 66 D 80
 • - Strejček Hurliwarli, aneb: Co láska uchvátí, neráda navrátí. Veselá hra v 5 jednáních, dle P.A. Wolfa, zčeštěná od J.N.Š.Praha, Špinka 1840. KNM 66 D 80 přív.
 • - Tlachač. Fraška ve 2 jednáních, vzdělaná od J.N.Š. Praha, F. Jeřábek 1816. UK 54 I 6172
 • - Zampa aneb Mramorová nevěsta. Romantická zpěvohra ve třech jednáních od Melesville, v českém jazyku od J.N.Š. Praha, Špinka 1841. KMN 70 f 449
 • - Zapečetěný měšťanosta. Fraška ve dvou jednáních dle
 • Raupacha od J.N.Š. Praha, Špinková 1844. KNM 66 D 16 přív.
 • Jeho Urozenosti...Petru Rytíři z Mertens,...k jeho odchodu z Prahy dne 5. května 1823. Praha, Schoenfeldská impressí 1823. KNM 6 A 49 přív.
 • Řeč při činohře Rudolf z Felzeku,...ve prospěch ustavu Pražskému k zachování náhle v nebezpečenství života upadlých lidí provozené. Přednešená Karol. Hatvichovou. Praha, Fr. Jeřábek 1820. KNM 6 A 49 přív., UK 54 G 2849
 • Řeč při příležitosti provozované činohry Jaroslav a Blažena, v prospěch ustavu Pražskému k zachování náhle v nebezpečenství života vpadlých lidí. Přednešená od Panny Anny Švamberkovy, v stavovském divadle dne 28. unora 1818. Praha, Fetterl 1818. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Sedmero slov Kristových k hudbě Josefa Haydna přeložil J.N.Š. Tiskem J.H.Pospíšila. (bez dalších údajů)
 • KNM 67 a 7
 • Válečné zpěvy pro české obrance, z něm. J. Collina hudba jest od Jozefa Weigla, Praha 1809, F. Jeřábek, UK přív., KNM 5 B 137 přív. (neúplné)
 • Válečný zpěv Čechů. (bez údajů). KNM 5 B 137 přív.
 • Štěpnička, František Bohumír
 • Hlas líry České, 1.díl 1817, J. Fetterl, KNM 66 H 2
 • 2. 1823, Arcib.knihtisk., ÚČL Staré tisky 331
 • Tablic, Bohuslav
 • Anglické múzy v česko-slovenském oděvu, Budín, 1831, UK 54 F 1352
 • Dva zpěvy,... Danyeli Krudimu, když roku 1802 dne 12. ledna za superintendenta...zvolen a posvěcen byl,.. Vacov, A. Gottlíb 1802. KNM Obrození 9 D 14 přív., 68 f 14
 • Jana Augusta Hermesa ... Kniha zpovědní, obsahující v sobě Nábožná přemyšlování, Modlitby a Písně pro Zpovědníky. z německého jazyka přeložil B. T., Vacov, Antonín Gottlieb 1800, UK 54 K 10664
 • + Nejmoudřejší a nás k štěstí vedoucí cesty Boží. Uherská Skalice, F.X.Škarnyck (1802). KNM Obrození 5 D 15
 • Poezye, díl I-IV, 1805, 1807, 1809, 1812. Vacov, Ant.
 • Gotlíb. KNM 66 D 101, UK 54 D 241
 • Popelu Mnohovážné a šlechetné Matrony paní Alžběty Brodské,...1803. Uherská Skalice, Frant. Škarnyck [1803]. KNM Obrození 9 D 14
 • Umění básnířské, které ve francouzském jazyku Boileau Despreaux složil, v česko-slovenský pak jazyk přeložil Bohuslav Tablic. Budín, Král. universická tiskárna 1832. KNM Obrození 8 D 13
 • Zlaté poutko, dvěma novomanželům, ...Ondřejovi Wengeryckému...od nitranských přátel oBěTované. (Autor určen a dopsán tužkou.) Uherská Skalice,
 • F.X.Škarnyck (1803). KNM Obrození 9 D 14
 • Zuzana Babilonská. Zpěv ctnostným Zuzanám k Svátku jejich Jména léta Páně 1803. Uherská Skalice, Frant. Škarnyck [1803]. KNM Obrození 9 D 14, ÚČL Drobné tisky 22/26
 • Thám, Karel Ignác
 • - Mackbeth, truchlohra v pěti jednáních, od Shakespeara.
 • Praha 1786, UK 54 F 331/přív.
 • - Medea. Hra hudební od pana Gottera. Přeložená od K.I.Tháma, hudba od p. Bendy. Praha, u Rosenmüllerských dědiců 1787, UK 54 F 331 přív.
 • Tomsa, František Bohumil
 • Aloyzyi, dceři hraběcí Krystyana Klama Gallaše ... 21. dne měsíce června, léta 1798, KNM 8 A 11 přív. a KNM Obrození 7 D 1 přív.
 • František Libšteinský, hrabě z Kolovrat, když pojímal za manželku Rozu Kynskou, dceru knížecí v Praze 8. den měsíce června léta 1801. KNM 8 A 11 přív. (tam rukou připsán autor)
 • - Hedvika, dle Koernera. Nové divadlo české, sv.4. Praha
 • 1824, V.R.Kramérius. UK 54 E 184
 • Hymna k vejroční slavnosti ...ostrostřelců od čtyř chorů zpívána 21. ledna 1828...., v zpěv uvedl A. Jelen.
 • A.R. Nekvasil. UK 54 F 2211
 • + Jaré fialky, aneb Příběhové a povídky z dávných i nynějších věků, Hradec Králové, J.F. Pospíšil 1823, UK 54 F 271
 • Josefovi Vratislavovi z Mitrovic,... když pojímal za manželku vdovu po hraběti Františkovi Wallisovi... 5. den měsíce Máje, léta 1799. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • K prospěchu řeči královské Vyvýšenosti, Arcyknížete Karla ..., kterou vydal v Praze ... 24.10. 1800.
 • Zvláštní tisk bez údajů. (Autorství podle katalogu UK.) UK 54 G 2826
 • Karolině Klamové Galašové hraběnce. 28. den měsíce ledna, léta 1798. KNM 8 A 11 přív. a Obrození 7 F 54 přív.
 • Knížecí osvícenosti, Alžbětě, ovdovělé kněžně v Firstenberku, ... 13. den měsíce Února, léta 1804.
 • KNM 8 A 11 (tam rukou připsán autor)
 • + Knížka mravná s 60 historiemi a povídačkami pro dítky. Vydaná od J.F.Adlofa... Z němčiny na česko přeložená od F. Tomsy, Praha, J. Buchler 1810, UK 54 E 196 přív.
 • Leopoldině, kněžně z Firstenberku. 10. dne měsíce dubna léta 1798. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Ludvík Széchényi,... když pojímal za manželku Aloyzyi, dceru hraběcí po Karlu Klamovi Galašovi 16. den měsíce Máje, léta 1801. KNM Obrození 7 F 54 přív., zde rukou připsán autor
 • Na den narození ... Františka II., ... 1805. Zvl.tisk bez
 • údajů. UK 54 G 3011
 • Na památku Karla Iozefa knížete z Firštenberku,...který byl ...25. března 1799 ... zabit. Příležitostný tisk bez údajů. (Autorství podle katalogu UK.) UK 54 F 2376
 • + Nový rok (dle F.A.Krummachra), J.Pospíšil 1824, UK
 • 54 F 290, KNM 66 f 491
 • Píseň lidu podlé řeči rektora vysokých škol složená od Františka Němečla, profesora latinských škol v Praze na malé straně; česky postavená od Františka Jana Tomsy. Příležitostný tisk bez údajů.
 • + Pobožnost k stoleté slavnosti sv. Jana Nepomuckého. Dle
 • J.A.Karla Hanla od Fr.B.Tomsy. Praha, J. Pachmayer.
 • UK 54 G 325
 • - Ponocný. Fraška v jednom jednání. Přeložením F.B.T. Praha, Neutreutter 1824. Nové divadlo české, sv. 4. UK 54 E 184
 • + Romantické povídky z minulých i nynějších časů. Hradec Králové, J.H.Pospíšil 1825. UK 54 K 9915, KNM Obrození 7 D 1 přív.
 • Terezyi, Alžbětě a Apollonyi, hraběnkám Vratislavkám z Mitrovic, ... v Praze, s počátku měsíce června, léta 1798. Praha. KNM Obrození 7 F 54 přív. (otištěno pod Tomsovým jménem v PA III)
 • - Tony. Truchlohra ve třech jednáních. Přeložením F.B. Tomsy. Hradec Králové, J.H. Pospíšil 1823. UK
 • 54 G 384
 • Trnka, František Dobromysl
 • Růžinky aneb Spisky drobné pro dítky, Hradec Králové, J. H. Pospíšil 1824. KNM 67 H 150 obrození přív.
 • Vesna či Básně prvotinné, Hradec Králové, J.Fr. Pospíšil
 • 1821, KNM 65 f 355
 • Zpěv ke cti vysoce učeného a důstojného pána, pana Josefa Liboslava Zieglera...v Hradci Králové, při jeho žádoucím příchodu...,Hradec Králové, J.F. Pospíšil
 • 1817. KNM 6 A 49 přív.
 • Turinský, František
 • Angelina, Hradec Králové, Pospíšil 1821. UK 54 E 175, KNM 83 H 57
 • Smíšené básně, Národní bibliotéka 1880, Praha, I.L.Kober,
 • ÚČL 198 VIII 1
 • Ulrych, Josef
 • Pohřební písně. Hradec Králové, J.H. Pospíšil 1825, UK 54 G 364
 • Vambera, František
 • Píseň lidu při památce padesátiletého kněžství, kterou slavil...Jan Ferdinand Hausa,...Hora Kutná, Bernard Reinhard 1818. KNM 6 A 49 přív.
 • Vaněk, Norbert
 • + Blahovid aneb První cvičení v mravnosti pro dítky... Dle C.G.Salcmana. Praha, Strasírovská Impresí 1824.
 • UK 54 E 207
 • + Bohuslav ve své rodině, neb dálší cvičení dítek v mravnosti....dle Kryst.Boh. Salcmana sepsal a vydal N.Vaněk. Praha, Neureiter 1826. UK 54 E 207 přív.
 • + Račinka aneb poukázání k nerozumnému vychovávání dětí.
 • Překl. z Kryst. Boh. Salcmana. Hradec Králové, J.Fr.
 • Pospíšil 1824. UK 54 F 309
 • Veleba,
 • Vejtah dvojsmyslných libozpěvů z latinského a jiných jazyků do češtiny přeložený od jednoho staročeské
 • nezlíčenosti milovníka, Praha, F. Jeřábek 1797, KNM
 • 67 C 36
 • Veverka, František Budislav
 • - Incognito, nebo: Na zapřenou. Fraška ve dvou jednáních z Kocebue. Hradec Králové 1819, J.Pospíšil. UK 65 E 1979
 • - Netopýr. Veselohra v jednom jednání. Hradec Králové, J. H.
 • Pospíšil 1819. UK 54 E 173 přív.
 • Vladyka, Jan Baptista
 • Hyacinthy. Hradec Králové, J. Pospíšil 1825. UK 54 G 403
 • Vocel, Jan František
 • - Harfa. Truchlohra v čtveru jednání. Hradec Králové, Jan Host. Pospíšil 1825. KNM 68 H 334
 • Vondra, Mnohoslav Dal.
 • Oda k jmeninám...Boniface Buska, hlasatele mudřectví na ustavnu litomyšlském, věnovaná od jeho vděčných vzděláncu dne 14. května 1825. Litomyšl, J.J. Tureček 1825. KNM Obrození 7 F 54 přív.
 • Ziegler, Josef Liboslav
 • Církevní pobožnosti na slavnost Božího těla, 1817, UK 54 K 1058
 • Křížová cesta aneb Pobožné rozjímání o umučení Páně a Modlitby času postního, 1818, UK 54 K 1070
 • pod šifrou J.L.Z.:
 • Radostní citové Chrudimských, an vysoce urozený pán pan Leopold hr. ze Štolbergu...za...krajského hejtmana ...ustanoven byl. Chrudim, J.J.Košina 1829, KNM 6 A 49 přív.
 • Zpěv ucty a radosti, an...pan Václav Skopec za měšťanostu ...Chrudimě vyvolen byl. Chrudim, Josef košina 1830. KNM 6 A 49 přív.
 • Žítek, Alois Věnceslav
 • Citové osadníků Slánských a Smečenských při obdržení velikého zlatého čestného peníze...(pro)...Matěje Šimáka....Slaný, Jeřabkovská tiskárna 1821. KNM 6 A 49 přív.

Zpracované tituly, v nichž nebyly verše

anonymní:
 • Čarodějnice Megéra. Anebo: Okouzlená zámek pana Jednorožce. Pěkná a velmi kratochvilná historie, při kteréž žádný neusne. Praha, Kramérius 1795. UK 54 D 4O přív.
 • Nabožne Rozvažovaní nejobvzláštnějších Tajemství...Ježíše Krysta...V Glaczku, František Pompejus 1809. UK
 • 54 K 12073
 • Pravidla opatrnosti, kterak se s máslem zacházeti má. Hradec
 • Králové, J.H. Pospíšil 1825. UK 54 G 374
 • Příhody princezky z Pontje. Vytažená historie z knihy od paní z Gomec sepsané. Praha, Česká novinářská expedice 1813. UK 54 D 259 přív.
 • Rybrcol na Krkonošských horách. nebo: Zaklený a vysvobozený
 • Princ. Stará smyšlená historie. Praha, Kramérius
 • 1794. UK 54 D 40 přív.
 • Španělská rekyně, aneb Příhody Leonóry z Malesko. Pěkný příběh z novějších časů. Praha, Kramériusovi dědicové 1814. UK 54 D 259 přív.
 • Dušek, Vendelín
 • Rozmanitá naučení pro mládež, J. Fetterlová 1821, UK 54 E 196
 • Francl, Vojtěch
 • Zazděné okýnko. Veselá hra v jednom jednání. Zčeštěná od V.F. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 4. UK 54 E 184
 • František Karel
 • Přání nejjasnějšímu císaři a králi, mému ... pánu a panu Otci. Ve Vídni dne 12. února 1823. KNM 86 E 40 přív.
 • (zatím neexcerpováno - byl to originál? Není součást spisku Výraz radosti vděčných Čechův nad vydanými zpěvy jeho C.K.Výsosti Františka Karla?)
 • Hanka, Václav
 • Gesnerovy idylly. Praha, B.Haz, J.Kraus a V.Endrs 1819. UK 54 E 171
 • Hnojek, Antonín Vojtěch
 • Květný košíček. Povídka pro kvetoucí věk. Přeložením
 • A.V.H. [přel. z Schmid, Christoph von]. Hradec
 • Králové, J. Pospíšil 1825. UK 54 F 346
 • Otčenáš v desateru modliteb pro dítky. Praha, Šollo-Landau
 • tiskárna 1824. UK 54 F 394
 • Hýbl, Jan
 • Poučení pro pastýře duchovní u postele nemocných a a umírajících. Od G. Köhlera. Praha, M. Neureuter 1828. UK 54 E 239
 • Abelino, veliký zbojník. Smutná hra v pěti jednáních. Praha, J. Fetterl 1816. UK 54 D 182
 • Charvát, J.
 • Příhody pana Žamputáře, od něho samého vypravované, sebrané od J. Charváta, Praha, M. Neureuter 1824,
 • UK 54 F 291 přívažek
 • Chmela, Josef
 • Biblické příběhy starého zákona pro mládež ku školnímu vyučování. Díl 1. a 2 dle Mnichovského vydání. Hradec Králové, J. Fr. Pospíšil 1821. UK 54 E 217
 • Biblické příběhy nového zákona pro mládež ku školnímu vyučování. Díl 1., 2. a 3 dle Mnichovského vydání.
 • Díl 1. a 2. 1822, 3. 1823. UK 54 E 218
 • Hrabě Beňovský. Veliká činohra v pateru dějství od Augusta z Kocebue. Hradec Králové, J. Pospíšil
 • 1822. UK 54 F 353
 • Johana z Montfokonů. Romantický obraz ze 14. století v patero jednáních od Kotzebue přeložením Josefa Chmely, Praha 1820, UK 54 I 1450
 • Následkové nevěrnosti. Činohra v patero jednáních. Od Kotzebue Přeložením Josefa Chmely, Praha 1820, UK 54 I 1452
 • Zavržený syn. Veselohra v jednom dějství od Gesnera.
 • Hradec Králové, J.F.Pospíšil, UK 54 E 175 přív.
 • Zmatek nad zmatek. Fraška v patero jednáních. Přeložením J. Chmely. Praha 1820, UK 54 I 1451
 • Izborský, Bolemír
 • Omylové dle Shakespeara, Praha, Fetterlová 1823, UK 54 F
 • 331
 • Javornický, Jan
 • Duchové a strašidla, aneb Knížka velmi utěšená,...Praha, B. Ház 1824, UK 54 F 291 přív.
 • Hora Kalvária, aneb Katolické modlitby pro svatý čas postní..., B. Ház 1818, UK 54 D 234 přív.
 • Zdvořilý žák, knížka, v kteréž i dospělá mládež s užitkem části může, přeložená, opravená a rozmnožená od J. Javornického, Praha, B. Ház (1818), UK 54 E 196
 • Žáček má zalíbení v Bohu a v modlení, aneb modlitby pro dítky, kteříž ještě do školy chodí. B. Ház, UK 54 G 319 přív.
 • Jilemnický, J.H.
 • Podivná nemoc. Dle Kotzebue vzdělaná veselohra. Praha, J. Fetterlová 1823. KNM 88 K 161
 • Kerner, Josef Jan
 • Cvičení pro ženichy a nevěsty, s přídavkem utěchy pro rodiče, jimž dítky brzo umírají. Hradec Králové,
 • J. H. Pospíšil 1825. UK 54 E 239 přív.
 • Křesťanské katolické učení o církevních odpustcích. Hradec Králové, J. Pospíšil 1822. UK 54 F 274, přív.
 • Klicpera, Václav Kliment
 • Dvojčata. Dramatická báseň v šesteru jednání. Hradec Králové, J.H. Pospíšil 1825. ÚČL Staré tisky 415
 • Kotzebue (nejasný překladatel)
 • Všeuměl, též: Šupiny z Melounů a Pomorančů. Hradec Králové 1818, UK 54 K 4892
 • Kramérius, Václav Rodomil
 • Dům na silnici. Masopustní fraška v jednom jednání. Zčeštěná od V.R.K. od Kotzebue. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 1. UK 54 E 184
 • Historické vypsání, kterak čtvrtý díl světa, Amerika od Kolumbusa vynalezena byla. Praha, Česká expedicí
 • KNM Obrození 6 F 74 přív.
 • Maran a Onýra. Amerikánský příběh,... Praha, Kramérius 1808. UK 54 D 259 přív. - možná Šedivý
 • Oba lístky. Veselá hra v jednom jednání. V češtině vzdělaná od V.R.K. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 1. UK 54 E 184
 • Obnovený Ezop, aneb Nové Ezopovy Bájky. Podlé rozličných básnířů sebrané a vypracované. Po prvé vydané prací V.R.Kramériusa. Praha, Enders 1815. UK 54 D 50 přív.
 • Rozličné povídačky k poučení a k obveselení. Praha, Kramérius 1808. UK 54 D 259 přív.
 • Krumacher, Fryd. Adol.
 • Podobenství. Přel. Fran. Bohu. Tomsa. Dílek 1,2,3. Praha 1821. UK 54 G 296
 • Kubelka, Tomáš
 • Pravísko, kterak Jindřich z Dubínova k poznání Boha přišel, v češtině, (Schmid), Praha, Fetterlová 1819, UK 54 E 196 přív., 54 I 12092
 • Nejedlý, Jan
 • Dafnys. Spisů Gesnerových díl druhý. Praha 1809. ÚČL Staré tisky 476
 • Idylly. Spisů Gessnerových díl třetí. Praha, nákladem J.Nejedlého 1829. UK 54 I 11773
 • Kvílení aneb Rozjímání noční, z angl.jazyka (Younger, Edvard) do českého přeložil J.Nejedlý (prózou), Praha 1820, UK 54 F 447
 • Numa Pompilius, druhý král Římský. Z franc. (Florian) přel. J.Nejedlý. Praha, Fr. Jeřábek 1808. ÚČL Staré tisky 211
 • První plavec. Ve dvou zpěvích. Spisů Gesnerových díl druhý. Praha 1809. ÚČL Staré tisky 476
 • Pařízek, Aleš
 • Biblické vypsání nynějších příběhů, s připojeným mravným, též biblickým, naučením. Praha, B. Ház 1814. UK 54 F 274 přív.
 • Modlitby za Božské požehnání pro vojsko císařské, v čas přítomné války. Praha, B. Ház 1809. KNM obrození 5 B 137 přív. (žalmy)
 • Raymann, František
 • Vyhrané panství. Původní veselohra ve 3 jedn. Hradec Králové 1821. UK 54 E 175 přív.
 • Rettig, Jan Alois Sudiprav
 • Kouzelná píšťalka neb na odslouženou v Klevetíku. Původní směšnohra. (Psáno 1810). Hradec Králové 1821. UK 54 E 175 přív.
 • Neškodí přátel zkoušeti, Původní činohra ve dvou dějstvích, Hradec Králové, J.F.Pospíšil 1822. UK 54 F 373 přív.
 • Rulík, Jan
 • Přídavek k pátému a poslednímu dílu Kalendáře Historického s přiloženou cestou Pia VII. ..., Praha 1810, písmem Hrabovských dědiců, UK 54 D 269
 • Sie3ler, Ignác
 • Ezopovy Básně pro mládež. Podlé rozličných básnířů sebrané a vypracované od A.G.Mei3nera, teď na česko přeložené od... Praha, Neureutter 1816. UK 54 D 50
 • Suchánek, Jiří
 • Církev Kristova aneb Krátká zpráva o jejím založení, rozšíření a řízení. Hradec Králové, J.Fr.Pospíšil 1822. UK 54 K 409
 • Malý dárek obětovaný české mládeži od A.J.S. Hradec Králové, J.Fr.Pospíššil 1817. UK 54 H 1385
 • Příběhové pro syny a dcery vlastenské. Od Kotzebue. K prospěchu dospělejší mládeže přeložené od Aug. Jiřího Suchánka, Hradec Králové, Pospíšil 1824. UK 54 F 358
 • Příkladní a mysl obveselující příběhové, které otec svým synům vypravuje. Zčeštění...od A.J.Suchánka. Hradec
 • Králové, J.Fr.Pospíšil 1818. UK 54 H 1384
 • Sychra, Matěj Josef
 • Mravné s krátké propovídky a podobenství na obdarování školní mládeže. Hradec Králové, J. Pospíšil 1824.
 • UK 54 K 1063, (aforismy nejsou zapsány ve veršové podobě, vesměs jsou to dvou- až čtyřveršové strojově pravidelné trocheje, s jednoduchými rýmy, nezahrnuto do databáze)
 • Přestrojování. Fraška ve dvou jednáních od Kocebue, kterouž ve volný český kabát obléci se pokusil M.J.Sychra. Vytažené z Dobroslava d.III/2. Praha,
 • Fetterlová s.a. [1822] UK 54 J 9619
 • Připodobnění, nimiž mnohou spasitedlnou pravdu mládeži v
 • rozmlouváních přednáší M.J.S. Hradec Králové, J. H. Pospíšil 1825. UK 54 G 341
 • Vázaného pilné a mravné mládeži školní dává M.J.Sychra. Hradec Králové, J. F. Pospíšil 1824. UK 54 K 1038
 • Šedivý, Prokop
 • Krásná Olivie aneb Strašidlo u bílé věže. Pravdivá historie z 13. století. Na česko přeložená.. Praha, Kramérius 1798. UK 54 D 259
 • Mnislav a Světivina, aneb: Příběhové prvních obyvatelův Okořského zámku. Praha, Kramériusovi dědicové 1812. UK 54 D 259
 • Tankred, vývoda Apulský, aneb: Láska a přátelstvo. Veliká činohra v pěti jednáních od Vulpiusa. Praha, Kramérius 1800. UK 54 I 6172
 • Šmitt, Jan
 • Ladislav a Eleonora, nebo: Příběhové velmi šťastných a blažených, pal po tři léta velice nešťastných a ubohých manželů. Kutná Hora, J.A.Vondráček 1814.
 • UK 54 D 182 přív.
 • Špinka, Václav Horomír
 • Starý vozka Petra Třetího. Pravdivý příběh v jednom jednání. Zčeštěný od V.H.Š. [z Kotzebue]. Praha, Neureutter 1819. Nové divadlo české, sv. 2. UK 54 E 184
 • Štěpánek, Jan Nepomuk
 • Divadlo, sv. 1 - 16, 1820-1832, Praha, B.Ház, KNM 6 A 15
z toho:
 • Ať se to jen žádný nedozví! Původní veselá hra ve třech jednáních, 1826, sv. 11
 • Berounské koláče. Původní veselá hra v jednom jednání, 1824, sv. 9
 • Brambory. Činohra ve dvou jednáních, dle pravdivého příběhu, 1821, sv. 4
 • Bratrovrah. Původní truchlohra v jednom jednání, 1821, sv. 4
 • Co se vleče, neuteče, aneb: Svadba na Vrchlesu. Původní veselá hra ve 3 jednáních, 1831, sv. 16
 • Čech a Lech. Vlastenská činohra ve čtyrech jednáních, dle Stegmayra zčeštěná, 1823, sv.7
 • Čech a Němec. Veselá hra ve třech jednáních, 18212, sv. 5
 • Čtyry stráže na jednom stanovišti. Veselá hra v jednom jednání, 18202, sv. 2
 • Frydolín, aneb: Cesta do železných hutí. Rytířská činohra v pěti jednáních, zčeštěná dle Františka z Holbeinu, 18202, sv. 1
 • Hastroš. Původní fraška v jednom jednání, 1826, sv. 12
 • Hradní Duch. Veselá hra ve dvou jednáních, dle německého, 1822, sv.6
 • Ivan čtvrtý. Činohra ve dvou jednáních, dle Bonafonta zčeštěná, 1821, sv.4
 • Já se nikdý nemejlím! aneb: Vrchník Petrovských. Veselá hra v jednom jednání. Dle Karla Lebruna svobodně zčeštěná, 1826, sv. 12
 • Jaroslav a Blažena. Rytířská původní činohra v pěti jednáních, 18232, sv. 8
 • Jolanta, královna Jeruzalémská. Truchlohra ve čtyřech jednáních, dle Zieglera zčeštěná, 1824, sv.18
 • Klobouk. Veselá hra o jednom jednání, dle V. Vogla zčeštěná, 1821, sv. 4.
 • Kmotr Matěj. Veselá hra v pěti jednáních, dle M. Stegmayra zčeštěná, 18242, sv. 10
 • Kouzedlnice Sidonia. Truchlivá hra ve třech jednáních, dle Čšoke zčeštěná, 1821, sv. 5
 • Král a topič. Činohra v jednom jednání. Dle Vogla zčeštěná, 1826, sv. 12
 • Kuliferda. Fraška v jednom jednání, 18212, sv.5
 • Kyžbych se byl neoženil! Fraška v jednom jednání dle německého vzdělaná, 1820, sv.1
 • Masopůstní žert. Fraška ve třech jednáních dle Kringsteinra vzdělaná, 18212, sv.4
 • Nebezpečné sousedství. Veselohra v jednom jednání, zčeštěná dle Kocebue, 18212, sv.4
 • Noc hrůzná v zámku Paluzzi. Dráma ve 3 jednáních dle Melesvilla zčeštěna, 1832, sv. 16
 • Oudolí Almeryánské. Činohra v jednom jednání dle A. z Kocebue, 1824, sv. 9
 • Pivovár v Sojkově. Původní veselá hra v pěti jednáních, 1823, sv. 7
 • Posvícení v Kocourkově. Veselá hra ve čtyřech jednáních, dle Claurenova "Das Vogelschie3en" volně vzdělaná,
 • 1831, sv. 15
 • Přítel v nouzi. Veselá hra v jednom jednání, zčeštěná dle A. Bäuerle, 1824, sv.9
 • 777. Směšná hra v jednom jednání, dle C. Lebrun zčeštěná, 1824, sv. 9
 • Sirotek a vrah. Dráma ve třech jednáních, dle Freferic a Castelli zčeštěná. Hudba od H.R. z Seyfrieda. 1831, sv. 15
 • Starec v dřínovém lese. Fraška v jednom jednání dle Kastellýho, 1826, sv. 11
 • Tři otcové najednou. Fraška v jednom jednání, dle Augusta z Kocebue zčeštěná, 1823, sv.8
 • Veselý pohřeb. Fraška ve třech jednáních, svobodně dle Henzlera, 1820, sv. 2
 • Vlastenci, aneb: Slavnost lipského vítězství. Původní veselá hra ve třech jednáních, 18212, sv. 3
 • Všickni na poště. Fraška ve třech jednáních, dle Ferranda a Hubra vzdělaná, 1822, sv. 6
 • Wilsink Štůbenberský. Rytířská činohra v pěti jednáních, svobodně zčeštěná dle Kalchberka, 1826, sv.11
 • Zasněžená chatrč. Původní činohra v 1 jednání, 1824,sv.10
 • Žebrák. Činohra v 1 jednání dle Raupacha, 1832, sv. 16
 • Žlutá zimnice. Fraška v jednom jednání, dle rukopisu pana hraběte z Küniglu, 1821, sv. 3
 • Berounské koláče. Veselá hra v jednom jednání. Praha, F.
 • Jeřábek 1818. UK 65 E 2103
 • Čech a Němec. Veselá hra ve třech jednáních od J.N.Š. Praha, J. Fetterl 1816. UK 54 D 182 přív.
 • Čtyry stráže na jednom stanovišti. Veselá hra v jednom jednání. Zčeštěná od J.N.Š. Praha, Fr. Jeřábek 1813. UK 54 D 182 přív.
 • Fabrikant. Činohra ve třech jednáních, dle francouzského
 • Emile Souvestre od E. Devrienta, do češtiny od J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 67 E 210
 • Faust druhý, aneb: Tak se krotějí zlé ženské. Veselá hra v pěti jednáních od J.N.Š. Praha, J.Fetterl 1817. UK 54 I 6178, KNM 86 H 6
 • Frydolín, aneb: Cesta do železných hutí. Rytířská činohra v 5 jedn. zčeštěná od Štěpánka. [Holbein] Praha 1812. UK 54 D 77 přív.
 • Fučík, aneb Kam vítr, tam plášť.Veselá hra ve třech jednáních, dle Kotzebueova Der Wildfang. Praha, V. Špinka 1840. UK 54 I 19258
 • Hrabě Waltron, aneb: Subordinarí. Vojneská činohra v 3 jednáních od. G.F. Möllera, zčeštěná od J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 70 f 419
 • Jan z Nepomuku. Truchlivá hra v 5 jednáních. Poznovu vzdělaná od J.N.Š. [Zschokke] Praha, Fr. Jeřábek 1815. UK 54 D 182 přív.
 • Jaroslav a Blažena, aneb Hrad Kunětice. Rytířská původní hra v 5 jednáních od J.N.Š. [Zschokke] Praha, J. Fetterl 1817. UK 54 D 182 přív.
 • Kamma, kněžna Bojů. Melodrama s hudbou ve 3 jednáních, vzděláním J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 70 f 455
 • Kat Amsterodámský. Drama ve třech jednáních. Dle francouzského od Lemberta, zčeštěna od J.N.Š. Praha, Špinka 1841. KNM 66 F 41
 • Klobouk. (V UK bez titulního listu.) 54 K 4770
 • Kmotr Matěj. Veselá hra v pěti jednáních, zčeštěná od J.N.Š. Praha, Hrabovských dědiců 1815. UK 54 D 182 přív.
 • Kord. Dramatický žert ve dvou jednáních dle Raupacha. Praha, A. Špinková 1844. UK 54 G 2703
 • Kuliferda. Fraška v jednom jednání. [1821]. UK 54 K 6248
 • Malíř. Činohra ve 3 jednáních od Scribe, zčeštěná od J.N.Š. Praha, Špinka 1840. KNM 87 G 276
 • Masopůstní žert, aneb Pan Šídlo, taneční mistr. Fraška v 3 jednáních. [Klingstern] Praha, Jeřábek 1813. UK 54 D 77 přív.
 • Nebezpečné sousedství, aneb Krejčí Divíšek. Veselá hra v l jednání od Kotzebue. Zčeštěná od J.N.Štěpánka. Praha, Jeřábek 1812. UK 54 D 77 přív.
 • Octář. Činohra ve 3 jednáních dle Merciera a Vogla. Praha, V. Špinka 1839. UK 54 H 1977
 • Prostota venkovská. Veselá hra ve 4 jednáních od Karla Töpfera, přeložená od J.N.Š. Praha, Špinka 1842.
 • KNM 66 F 31
 • Půjčka za oplátku. Veselá hra v třech jenáních. Dle německého (překlad od Jüngra z Marivaux). Praha,
 • F. Jeřábek 1818. UK 65 E 2103
 • Rudolf z Felzeta, neb: Černodolský mlejn, přel. J.N.Š. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 3. UK 54 E 184
 • Spáleniště. Dráma ve třech jednáních dle francouzského.
 • Praha, V. Špinka 1841. UK 54 G 2491
 • Straší, přel. J.N.Š. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 3. UK 54 E 184
 • Syta Mány, aneb Karel dvanáctý v Bendru. Činohra v pěti jednáních, zčeštěná od J.N.Š. Praha, J. Feterl 1817. UK 54 D 182 přív.
 • Tintilivantili, aneb Ať se to jen žádný nedozví, [původní hra]. Praha, Neutreutter 1819. Nové divadlo české, sv. 3. UK 54 E 184
 • Trufaldyn, sloužící dvou pánů. Veselá hra ve dvouo jednáních, dle Goldoni a Šrödera, zčeštěná od J.N.Š.
 • Praha, Špinka 1840. KNM 69 G 205 přív.
 • Truchlivá, hra v 5 jednáních. Praha, Jeřábek 1814. UK 54 D 77
 • Tři hodiny před svadbou. Šprým v jednom jednání dle Oettingerovy povídky...od B.A.Herrmanna zčeštěním J.N.Š. Praha, Špinka 1841. KNM 70 f 458
 • Třináctý plášť. Veselá hra ve dvou jednáních, dle Scribe a Bluma. Praha, V. Špinka 1840. UK 54 G 2717
 • Vlastenci, aneb: Zpráva o vítězství. Původní veselá hra z přítomných časů v 3 jednáních. Praha 1813. UK 54 D
 • 77 přív.
 • Všickni se hašteří. Veselá hra v 1 jednání dle Huttova "Das was ich". Praha, Špinková 1842. UK 54 F 552
 • Zločin ze ctižádosti. Činohra v pěti jednáních od A.W. Ifflanda.Praha, Špinka 1839. UK 54 F 501
 • Zrádce. Veselá hra o jednom jednání dle F. z Holbeinu zčeštěná od J.N.Š. Praha, V. Špinka 1840. UK 54 K 4905
 • Život a smrt jeho důstojnosti pana Alše Pařízka,... Praha, C.K.dvorní impresí 1822. UK 65 E 2094
 •  
 • Tablic, Bohuslav
 • Artykulové na sněmě Prešpurském léta Páně 1802ho vydání. Z latinského jazyka přeložení od B.T. Uherská Skalice F. Škartyck. KNM Obrození 5 D 15
 • Lidomil, poučující, kterak by lidé mnohým života
 • nebezpečenstvím opatrně vyhnouti ... mohli. Vacov A. Gotlíb 1813. KNM 68 G 239
 • Určení člověka. Z německého Špaldynkova spisu...přel. B.Tablic. Vacov, A. Gottlíb 1802. KNM Obrození 5 D 15
 • Thám, Karel Hynek
 • Loupežníci. Smutnohra v pěti jednáních od Frydrycha Schillera. Praha, J.F. z Schönfeldu 1786. UK 54 F
 • 330 (proza)
 • Tomsa, František Bohumil
 • Hodina večerní. Činohra v 1 jednání od Kotzebue. Přeložením Frant. B. Tomsy. Hradec Králové, Pospíšil 1825. UK 54 G 413
 • Podobenství od Fryd. Adol. Krummachera přeložením F.B.Tomsy. Praha, Arcibiskupská knihtiskárna. Dílek 1, 2, 3. 1821. UK 54 G 296 v 1 svazku, KNM 13 G 263
 • Vaněk, Norbert
 • Dušesloví, neb krátké učení o duši pro dítky, kteréž sepsal J.G.Kampe a zčeštil N.Vaněk. Praha, Neureuter 1826. UK 54 E 207
 • Sbírka vyučujících rozmlouvání pro dítky, kteráž sebral, zčeštil a vydal N.Vaněk. Praha, B. Ház 1817, UK
 • 54 G 299
 • Váša, Václav
 • Bazaličky. Obraz .. pro mládež obého pohlaví. Přeložil V.V. Hradec Králové, J. Pospíšil 1825. UK 54 F 309
 • Tres, KNM 66 H 7
 • Veverka, František J. Bud.
 • Důkladné života popsání svatého Václava, vévody Českého a mučedlníka Božího, Praha, Vetterl 1818. UK 54 F 274 přív.
 • Kvakerové. Činohra v 1 jednání od Kotzebue. Hradec Králové 1819, UK 54 K 4937
Časopisy:
 • Pražské noviny s příl. Návěstník, 1825, vyd. Synové B. Háze, spis.J. Linda
 • Večerní shromáždění Dobrovické obce. Kramérius, Česká Tres Cf 114
Problémy:
 • Písně a nebo Zpěvové duchovní,... Praha J.T. Hoechenberger 1782. UK 54 K 6045 - neexcerpováno, obsahuje zřejmě starší písně duchovní, vyd. výrazně překračuje před r. 1795
Mělo by se excerpovat, zatím jsme nenašli,v UK a v KNM není:
 • Truchlozpěv při pohřbu W.P.Kašpara Zachara, zasloužilého faráře Starorožmitálského. Praha 1803
 • Vivat na vznešenou slavnost Vyhlášení za rakouského císaře Františka II. Praha 1804
 • Dostal František: Zpěvové pohřební, Brno 1817
 • Macháček K.Š.: Zpěvy české pro jeden hlas, 1825
 • Ryba, J.J.: Vinš, 1805
 • Šimko, J.V.: Nábožnost domovní ve zpěvích, 1828
 • " Nové básně a písně, 1822
 • Veverka, F.: Deset českých písní, 1818, 2 sv.
 • Zábranský, Jan Alois: Zdravé pamlsky, Opava 1818
Neexcerpujeme:
 • Šimko Emanuel Vilém: Krátká historie svátků křesťanských, Skalice 1865 (KNM 88 K 360)
Probrané časopisecké studie, týkající se tohoto období a určující hlavně nepodepsané a podepsané šifrou příspěvky:
 • Jakubec: Slovesné práce ve Vídeňských novinách a v Krameriusových vlastenských novinách 1815, LF 1916, s.122-7, 239-251. (Jakubec odmítá Jirečkův názor, že šifra Věnceslav v Prvotinách je Svoboda Navarovský, sám za touto šifrou vidí Hanku a dokládá to celkem oprávněně.)
 • Jireček,J.: Zpomínky o časopisectvu českém před sto lety, Světozor 1879, s.291-294, 303-306, 315-316, 327-328, 339-341, 354-355, 367-369.