Detail záznamu

(MFN=4734)
(B8090)

IČZ=B802707
PETERKA, Josef

Principy a tendence. / Josef Peterka
Praha, Čs. spisovatel 1981. - 156 s. - (Kritické rozhledy. Velká řada, sv.32)

stu
[Obsahuje studie Předběžné úvahy o východisku, Poetické principy v retrospektivě, O fetišismu literární kritiky šedesátých let (polemika s názory: Škvorecký Josef, Černý Václav, Sus Oleg, Grygar Mojmír, Morávek Milan, Karfík Vladimír, Kalivoda Robert, Patočka Jan, Jedlička Josef, Topinka Miloslav), Tendence a problémy poezie první poloviny sedmdesátých let, Čtvrté skupenství člověk a Dialektika a poezie (mj. o: Závada Vilém).]

03.13.01, 03.12.0602.02

vv