Detail záznamu

(MFN=76378)
(B97)

IČZ=76498


Vladimír Holan a jeho souputníci : Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 2 / Ediční poznámku k 2. svazku (s. 275) napsal jeho editor Vratislav Färber
1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. - 294 s. - (Edice K; sv. 12)
Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z90560517 (Výzkum české literatury od nejstarších dob do přítomnosti, a to v jejích aspektech historických, teoretických, interpretačních a dokumentačních) a vyšla v rámci grantu GA ČR 405/05/H526 Nadnárodní dimenze české národní literatury

sbo, stu, rod, kom (cze-česky)
[Sborník příspěvků z první monografické sekce kongresu: Vladimír Holan a jeho souputníci - klíčové i solitérní osobnosti české poezie 20. století; s oddíly: Znamení doby (s. 9-62); Křižovatky kultur (s. 63-147); Komentáře a interpretace (s. 149-201); Díla a slova (s. 203-271); - se Závěrečnými poznámkami (s. 273-275: O III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, O sborníku příspěvků z kongresu - společný text pro všechny tři svazky z kongresu); se jmenným rejstříkem (s. 277-282), s obr. příl. (s. 283-294, fotografie z průběhu kongresu).]
Obs.: Vladimír Holan a česká meziválečná avantgarda /Žoržeta Čolakova, s. 11-19 ; Vladimír Holan - zrození básníka /Vladimír Křivánek, s. 20-27 ; Vladimír Holan a Mnichov /Jaroslav Med, s. 28-32 ; Vidění a paměť v české poezii čtyřicátých let 20. století /Dobromir Grigorov, s. 33-39 ; "Nejprve hlína" aneb "Zářivý Bůh", "země Tma" a temný jas zpěvu : Těžítka světa díla Jiřího Ortena a jeho čtyřstopý jamb /Josef Štochl, s. 40-50 ; Vztahy mezi Vladimírem Holanem a Vilémem Závadou : (Ve světle korespondence a zádušní řeči) [v příl. /s. 60-62/ je otištěna rekonstrukce rukopisu konceptu Závadovy pohřební řeči nad Vladimírem Holanem] /Iva Málková, s. 51-62 ; "Vášnivá duše teskní-" : Vladimír Holan překládá Lermontova /Irina Poročkina, s. 65-71 ; Vladimír Holan a Cyprian Kamil Norwid /Pavol Winczer, s. 72-81 ; Recepce básní Vladimíra Holana ve Švédsku /Miloslava Slavíčková, s. 82-93 ; Holanova Noc s Hamletem v překladu Reinera Kunzeho /Anne Hultsch, s. 94-102 ; Holan v anglickém a francouzském překladu : Sémantika, syntax a symbióza [analýza anglických a francouzských překladů Holanových tří básní tematizujících postavu matky: Matka, Po letech u maminky, Zmrtvýchvstání] /Clarice Cloutier, s. 103-116 ; "Mors ascendit per fenestras" : K vícejazyčnosti v poezii Vladimíra Holana /Petr Mareš, s. 117-125 ; K jednomu kontextu Holanovy básně Cesta mraku /Jiří Holý, s. 126-133 ; "A byly knihy, knihy, ach, jež změnily tě v tepech mízních" : Několik poznámek k Holanově četbě [s příl.: Rejstřík ke čtenářskému deníku Ignoramus, ignorabimus, s. 142-147] /Alena Petruželková, s. 134-147 ; Poezie a komentář /Michael Špirit, s. 151-157 ; Holana Holanem : Poznámky doležalovské [k literárněkritickým výrokům B. Doležala v 60. letech 20. století] /Petr Šrámek, s. 158-169 ; Holanova Noc s Hamletem : Poznámky k dialogičnosti básně /Karel Piorecký, s. 170-179 ; Dopis jako svébytná forma milostné komunikace v poezii Vladimíra Holana /Olga Kubeczková, s. 180-187 ; Povaha lyrického subjektu v Holanově sbírce Na sotnách /Marcela Pátková, s. 188-195 ; Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem /Urs Heftrich, s. 196-201 ; Génius - osud - hudba - smrt : [o svou cyklech Mozartian] /Radomil Novák, s. 205-216 ; Holan a Blatný, hloubka a povrch? /Antonín Petruželka, s. 217-229 ; Holanova Toskána /István Vörös, s. 230-236 ; Slovo-zeď a slovo-klec : (Holanovo a Weinerovo slovo) /Zuzana Stolz-Hladká, s. 237-249 ; "-všechny mé nákresy a průplety a meandry byly by příliš zvířené-" : Torzo Vladimíra Holana aneb rozluka s pokušením symbolismu /Xavier Galmiche, s. 250-258 ; "Ó vidět lidský hlas-" : Hlas, řeč, zpěv a křik v poezii Vladimíra Holana /Irena Vaňková, s. 259-271
-> Cesta mraku [báseň] / Vladimír Holan # Noc s Hamletem [básnická skladba] / Vladimír Holan # Na sotnách [sbírka básní] / Vladimír Holan # Mozartiana [dva básnické cykly] / Vladimír Holan # Toskána [básnická skladba] / Vladimír Holan # Torzo [básnická próza] / Vladimír Holan
-> Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě [3. kongres světové literárněvědné bohemistiky] /, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 28.06.2005 - 03.07.2005 ; Vladimír Holan a jeho souputníci - klíčové i solitérní osobnosti české poezie 20. století [specializovaná jednací sekce kongresu]
-> Vladimír Holan ; Jiří Orten ; Vilém Závada ; Michail Jur'jevič Lermontov ; Cyprian Kamil Norwid ; Reiner Kunze ; Bohumil Doležal ; Přemysl Blažíček ; Ivan Blatný ; Richard Weiner

885.0-05 + 885.0-1 + |19| + 82.0 + 82.035 + 82.033 + 801.6 + 882 + 884 + 061.3
bohemistika, avantgarda, Mnichov, versologie, korespondence, recepce, Švédsko, interpretace, vícejazyčnost, čtenáři, dialogy, milostná poezie, subjekt, smrt, symbolismus
ss