Detail záznamu

(MFN=76379)
(B97)

IČZ=76499


Božena Němcová a její Babička : Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 3 / Ediční poznámku k 3. svazku napsal jeho editor Karel Piorecký
1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. - 311 s. - (Edice K; sv. 13)
Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z90560517 (Výzkum české literatury od nejstarších dob do přítomnosti, a to v jejích aspektech historických, teoretických, interpretačních a dokumentačních) a vyšla v rámci grantu GA ČR 405/05/H526 Nadnárodní dimenze české národní literatury

sbo, stu, rod (cze-česky, sla-slovensky)
[Sborník příspěvků z druhé monografické sekce kongresu: Božena Němcová a její Babička; s oddíly: Mezi mytizací a antimytizací (s. 9-34); Genderový pohled (s. 35-69); Komparativní přístupy (s. 71-136); Jazyk a výstavba textu (s. 137-212); Recepce doma a ve světě s. (213-269); Dialogy s vizuálním uměním (s. 271-292); - se Závěrečnými poznámkami (s. 293-295: O III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, O sborníku příspěvků z kongresu - společný text pro všechny tři svazky z kongresu); se jmenným rejstříkem (s. 297-302), s obr. příl. (s. 303-311, fotografie z průběhu kongresu).]
Obs.: Obraz Boženy Němcové - pár poznámek k jeho emblematické redukci /Petr A. Bílek, s. 11-23 ; "-Tobě podobnou neznám" : Josef Němec aneb mechanismy antimytizace /Anželina Penčeva, s. 24-34 ; Místo Babičky ve vývoji české literatury z pohledu genderu /Irina Wutsdorff, s. 37-46 ; Tvorba Boženy Němcové v kontextu projektu écriture féminine /Marcin Filipowicz, s. 47-56 ; Sestry: rodové přepsání české romantické povídky /Eva Kalivodová, s. 57-69 ; Rané setkání Boženy Němcové s Adalbertem Stifterem : Jeden klíč k Babičce [konfrontace se Stifterovou povídkou Die Mappe...] /Jaroslava Janáčková, s. 73-82 ; Moto z Gutzkowových Rytířů ducha k Babičce Boženy Němcové /Jaromír Loužil, s. 83-96 ; Teorie "psaného lidového jazyka" Bertholda Auerbacha a Babička Boženy Němcové /Katrin Berwanger, s. 97-105 ; Babička Boženy Němcové a Käthi die Grossmutter Jeremiase Gotthelfa : Srovnání textů s ohledem na žánrovou problematiku /Andreas Ohme, s. 106-116 ; Terézia Vansová, Božena Němcová a koncept neskorého biedermeieru /Marcela Mikulová, s. 117-126 ; Polarita osobnosti a tvorby : Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé /Jiří Svoboda, s. 127-136 ; Laj mě, lhu-li : Knižní a mluvené jazykové prvky v Babičce [s tabulkami a frekvenčními slovníčky] /Věra Schmiedtová, s. 139-165 ; Formy a funkce retrospektivních narativních vsuvek v Babičce Boženy Němcové /Nonna Kopystjans'ka, s. 166-177 ; Biedermeier jako strukturnětvorný činitel románu Babička Boženy Němcové /Tamás Berkes, s. 178-186 ; Božena Němcová: Faktúra, kontrafaktúra, fraktúra /Peter Zajac, s. 187-196 ; "Výpověď z krize" : Poslední dopisy Boženy Němcové /Gertraude Zand, s. 197-204 ; Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou /Lenka Kusáková, s. 205-212 ; Paní české avantgardní poezie : Božena Němcová v Nezvalově, Seifertově a Halasově reflexi /Ljudmila Budagova, s. 215-224 ; Aktualizace díla Boženy Němcové v padesátých letech 20. století /Joanna Królak, s. 225-234 ; Babička v didaktickém hávu v minulosti a dnes : Jak a kdy číst Babičku ve škole? /Jana Čeňková, s. 235-247 ; Božena Němcová - tvorba a osobnost po půldruhém století /Veronika Heé, s. 248-260 ; Ruská recepce Babičky Boženy Němcové /Natal'ja Žakova, s. 261-269 ; Dekonstrukce obrazu : Kolářova "roláž" a Hellichův portrét Boženy Němcové /Astrid Winter, s. 273-281 ; Po(ne)kašparovské ilustrace (interpretace) Babičky Boženy Němcové : [o: A. Kašpar, V. Tesař, V. Špála, M. Velíšek] /Bohuslav Hoffmann, s. 282-292
-> Babička [próza] / Božena Němcová # Sestry [povídka] / Božena Němcová # Die Mappe meines Urgrossvaters [povídka] / Adalbert Stifter # Rytíři ducha [román] / Karl Gutzkow # Schrift und Volk [spis] / Berthold Auerbach # Käthi die Grossmutter [vesnický román] / Jeremias Gotthelf
-> Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě [3. kongres světové literárněvědné bohemistiky] /, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 28.06.2005 - 03.07.2005 ; Božena Němcová a její Babička [specializovaná jednací sekce kongresu]
-> Božena Němcová ; Josef Němec ; Adalbert Stifter ; Karl Gutzow ; Berthold Auerbach ; Terézia Vansová ; Karolina Světlá ; Vítězslav Nezval ; Jaroslav Seifert ; František Halas ; Jiří Kolář ; Josef Vojtěch Hellich ; Adolf Kašpar ; Vladimír Tesař ; Václav Špála ; Martin Velíšek

885.0-05 + 82.0 + 885.0 + 885.4 + 82.035 + 82.091 + 028 + 37 + 75 + 061.3
bohemistika, mýty, gender studies, ženy, poetika, vesnické romány, žánry, biedermeier, jazyk, narace, kompozice, korespondence, venkov, témata, recepce, didaktika, školství, čtenáři, Rusko, ilustrace
ss