Nápověda

K vyhledávání v jednotlivých databázích použijte odkazu v menu Hledání, kde vyberte příslušnou databázi.

Jednoduché hledání

 1. Zadejte do příslušných polí hledané řetězce. K přesnému nalezení jmen, ale i jiných termínů, je možno použít tlačítko "Slovník".
 2. Vyberte si, ve kterých databázích chcete provést dotaz (zaškrtnutím příslušného pole). Popis jednotlivých databází (včetně podrobného popisu polí) naleznete v sekci databáze.
 3. Zadáváte-li údaje do více formulářových polí, zvolte, zda se má při prohledávání použít logický součin (hledané záznamy mají obsahovat všechny zadané řetězce) či logický součet (hledané záznamy mají obsahovat alespoň jeden ze zadaných řetězců).
 4. Zvolte způsob výpisu (stručný, podrobný). Stručný výpis zobrazuje identifikační čísla jednotlivých záznamů, jméno spisovatele a název práce. Podrobný výpis je kompletní záznam (formátovaný podle normy pro danou databázi).
 5. V polích lze zadat více termínů (tedy i jmen) spojených logickými operátory "*" a "+" (při použití slovníku jsou k oddělení termínů automaticky vkládány operátory "+")

Hledání s pomocí dotazovacího jazyka

Pokud chcete z nějakého důvodu hledat v jiných než pro danou databázi ve formuláři hledání uvedených polích, využijte pokročilé hledání. Pro toto hledání je nutná znalost struktury jednotlivých databází. Například vyhledání všech záznamů s autory, jejichž jméno začíná "Wer", lze provést dotazem wer$/(40).

V tomto hledání lze vybírat a hledat ve všech dostupných databázích!

Struktura databází

Podrobný popis polí B8090 a RET

Číslo polePopis
2IČZ
4Spisovatelé
8Název díla
9Podnázev díla
10Ostatní původci
11Označení vydání díla
12Místo vydání díla
16Nakladatel díla
20Rok vydání díla
22Rozsah díla
23Edice díla
24Druh díla
40Autoři práce
44Název práce
48Podnázev práce
52Ostatní původci
60Název zdroje
62Podnázev zdroje
64Příloha
66Označení svazku
68Ročník
70Místo vydání
72Nakladatel
74Edice
78Rok vydání
80Číslo zdroje
82Rozsah
84Datum vydání
100Podepsáno (šifra)
120Poznámka tištěná
130Charakteristika
140Anotace
180Základní tématické skupiny
184Související tematické skupiny
200Přístupové termíny (klíčová slova)
210Poznámka netištěná
220Excerptor

Podrobný popis polí B70, B97

Číslo polePopis
2IČZ
6Typ záznamu
24Hlavní název
26Souběžný název
28Podnázev
40Autoři
52Další původci
60Název zdroje
62Označení a název řady zdroje
66Souběžný název zdroje
68Podnázev zdroje
70Ročník, svazek
72Číslo sešitu
74Chronologické označení
76Příloha
78Lokace (strany)
80Označení vydání
84Nakladatelské údaje
88Datum vydání
92Rozsah (počet stran)
96Edice
98Poznámka
110Charakteristika
114Jazyk
120Anotace
124Části
132Díla
142Akce
152Osoby a instituce
180MDT
184Klíčová slova
188Descriptory
210Poznámka excerptora
220Excerptor

Podrobný popis polí CME

Číslo polePopis
4Autor
8Polymetrická báseň
12Název
16Text básně
18Překlad
20Specifikace
24Verš. kombinace
28Metrum
32Metrické složky
36Strof. schéma
37Počet veršů
40Rýmy
41Ad metrum
42Časopis / almanach
46Napsáno
48První otisk
50Excerpováno
52Přetisky
54Literatura
56Poznámka
60Šifra

Tisk (formátování)

k vytištění záznamů (nebo uchování rešerše v některém přenositelném formátu) použijte následující postup:
 1. Proveďte vyhledání požadovaných záznamů (libovolný typ výpisu - tj. stručný nebo podrobný).
 2. Na konci stránky jsou pak k dispozici tato tlačítka: 'Přidat vše do šuplíku, 'Přidat do šuplíku, 'Obsah šuplíku.
 3. Pomocí prvního tlačítka se do šuplíku přidají všechny záznamy nalezené během posledního dotazu.
 4. Tlačítkem 'Přidat do šuplíku lze vybrat označené záznamy (případně vybírat záznamy z různých dotazů) a uložit je do šuplíku pro pozdější tisk.
 5. Záznamy uložené v šuplíku lze případně zase odstranit.
 6. Ze stránky se záznamy v šuplíku vyberte 'výstup ve formátu' (pro tisk je nejvhodnější formát PDF, pro přenos a následnou editaci formát RTF).
 7. Zvolte podobu, v jaké mají být záznamy pro tisk připraveny (standardní, zkrácená, specifická pro daný formát dat).
 8. Stiskem tlačítka 'Zobrazit' se připraví výsledná data, která se při správně konfiguraci zobrazí přímo v prohlížeči.
 9. Výsledek lze také odeslat na danou e-mailovou adresu (opět ve zvoleném formátu).

Popis syntaxe

 1. Velké a malé znaky nejsou rozlišovány! (tj. "čapek karel" = "Čapek Karel")
 2. Pro formát PDF je zdarma k dispozici prohlížeč od firmy Adobe.
 3. Pro přenos dat do jiných systémů lze využít formát RTF či XML.

Při využití pokročilého hledání lze využít následujících symbolů pro usnadnění vyhledávání:

SymbolPopis
$Termíny zkrácené zprava
"Přesné termíny (obsahuje-li hledaný termín některý z operátorů používaných) ve formulaci dotazu).
*Logické AND (logický součin)
+Logické OR (logický součet)
^Logické NOT (logická negace)
(F)Vyžaduje, aby byly oba termíny obsaženy společně v tomtéž poli.
(G)Vyžaduje, aby oba termíny byly obsaženy společně v tomtéž výskytu opakovatelného pole.
..Stejný význam, jako (F), ale s požadavkem, aby termíny od sebe nebyly vzdáleny více než n slov, kde n je počet teček + 1; pro více termínů použijte (F)
$$Stejný význam, jako (F), ale s požadavkem, aby termíny od sebe byly vzdáleny přesně n slov, kde n je počet znaků $ + 1.
/(tag)Vyhledává termín pouze v poli jménem tag.
/(t1,t2,...)Vyhledává termín v jednom z těchto polí (max. 8), bez mezer mezi čísly polí