Věcná část retrospektivní bibliografie

PŘEHLED TÉMAT

Věcná část lístkového katalogu se dělí na dvě hlavní části: větší (MAKRO) obsahuje hutnější témata s vyšším počtem tematických pododdílů, menší (MIKRO) zase obsahuje ne příliš rozsáhlá témata (tj. na počet lístků). Třebaže se s dosažením chronologického uspořádání všech částí rozhodně počítá, jsou takto dosud uspořádány jen tři úseky (literární ceny, Národní divadlo, RKZ).

Význam této části retrospektivního souboru se zdá být sice značně relativní, přesto mohou záznamy, v něm obsažené sloužit jako určité vodítko nebo zdroj pro kontrolu či doplnění případné tematické rešerše.

MAKRO

 • BIBLIOFILIE
 • BIBLIOGRAFIE (naše i cizí)
 • CENY LITERÁRNÍ (+ Nobelova cena) - chronologicky. Částečně v databázi RET.
 • KNIHOVNICTVÍ
 • RUKOPISY (RKZ) - chronologicky
 • SMĚRY LITERÁRNÍ (-ismy)
 • SOUTĚŽE LITERÁRNÍ
 • JAZYK(Y)
  • český jazyk (rovnoprávnost, ve škole, na úřadech atd.)
  • slovenský jazyk (maďarizace atd.)
  • jazyk mluvený (slang, hantýrka atd.)
  • jazyk cizí (jiné jazyky a jejich problematika)
  • jazyky umělé (esperanto, volapük atd.)
  • jazyk a umění (přednes na divadle, v rozhlase atd.)
 • DIVADLO
  • divadelní hry
  • divadelní kritika
  • divadlo a ......
  • divadlo (jaké)
  • divadlo a děti
  • loutky
  • divadlo cizí (různé jazyky)
  • česká dramata
  • drama / dramatika
  • dramatizace
  • dramaturgie
  • ochotníci
  • Národní divadlo - chronologicky
  • české divadlo (jednotlivá města)
  • divadla pražská (jednotlivá)
  • české divadlo v Praze
  • české divadlo v Brně
  • české divadlo ve Vídni
  • české divadlo v Plzni
  • německá divadla v Čechách
  • české divadlo
  • divadlo (české)
  • české divadlo a jeho dějiny
  • divadelní společnosti
  • kočující divadla
  • opera
 • CIZÍ LITERATURY
  • afgánská
  • albánská (arnautská)
  • americká
  • anglická (též keltské literat.)
  • antická (viz latinská-klasická, římská)
  • arabská
  • asijská
  • asyrská (stará)
  • australská
  • belgická (též vlámská)
  • běloruská
  • bulharská
  • burjatská
  • cikánská (romská)
  • černošská (africká)
  • čínská (kitajská)
  • čuvašská
  • dánská (též skandinávské)
  • egyptská
  • evropská (obecně)
  • finská (též skandinávská)
  • francouzská (též románská)
  • francouzská stará
  • hebrejská (též židovská)
  • holandská (nizozemská)
  • chetitská
  • chorvatská
  • indická
  • íránská (viz perská)
  • irská (viz keltské)
  • islandská (též skandinávské)
  • italská (vlašská)
  • japonská (žaponská)
  • jihoamerické literatury
  • jihoslovanské literatury (též chorvatská, slovinská a srbská)
  • kalmycká
  • kanadská
  • kašubská
  • kavkazské literatury (arménská, gruzínská atd.)
  • keltské literatury (bretonská, irská, skotská, waleská)
  • kirgizská
  • laponská (loparská)
  • latinská - klasická (též antická + římská)
  • latinská - středověká
  • lužicko-srbská
  • maďarská
  • mongolská
  • německá (též rakouská + švýcarská)
  • "německá" stará
  • norská (též skandinávská)
  • perská (íránská)
  • pobaltské literatury (estonská, litevská, lotyšská)
  • polská
  • portugalská
  • primitivních národů
  • rakouská (též německá)
  • románská (též francouzská)
  • rumunská
  • rusínská (Podkarpatská Rus + Halič)
  • ruská (též sovětská)
  • ruská - stará
  • řecká - nová
  • řecká - stará
  • římská (též antická)
  • semitské literatury
  • skandinávské literatury (též dánská, norská, švédská, islandská)
  • skotská (viz keltské)
  • slovanské literatury (obecně)
  • slovenské
  • slovinská (též jihoslovanské)
  • sovětská (též ruská)
  • srbská (též jihoslovanská)
  • staroslověnská
  • světové (obecně)
  • španělská
  • švédská (též skandinávské)
  • švýcarská (též německá)
  • tatarská
  • turecká
  • ukrajinská
  • vlámská (též belgická)
  • waleská (viz keltské)
  • židovská (též semitské)
 • STYKY ČESKO-(X)SKÉ
  • česko-albánské
  • česko-americké
  • česko-anglické
  • česko-antické (ohlasy)
  • česko-arabské
  • česko-argentinské
  • česko-arménské
  • česko-belgické
  • česko-běloruské
  • česko-brazilské
  • česko-bulharské
  • česko-čínské
  • česko-dánské (též severské + skandinávské)
  • česko-estonské (též pobaltské)
  • česko-finské (též severské + skandinávské)
  • česko-francouzské
  • česko-gruzínské
  • česko-hebrejské (též židovské)
  • česko-holandské
  • česko-chorvatské (též jihoslovanské)
  • česko-indické
  • česko-islandské (též skandinávské)
  • česko-italské
  • česko-japonské
  • česko-jihoslovanské (též chorvatské, slovinské, srbské)
  • česko-kanadské
  • česko-keltské (tj. bretonské, irské a waleské; viz též skotské)
  • česko-kubánské
  • česko-litevské (též pobaltské)
  • česko-lotyšské (též pobaltské)
  • česko-lužické
  • česko-maďarské
  • česko-mexické
  • česko-mezinárodní (obecně)
  • česko-moravské
  • česko-německé (též rakouské a švýcarské)
  • česko-norské (též severské + skandinávské)
  • česko-perské (česko-íránské)
  • česko-pobaltské (též estonské, litevské a lotyšské)
  • česko-podkarpatské (též rusínské)
  • česko-polské
  • česko-portugalské
  • česko-rakouské (též německé)
  • česko-rumunské
  • česko-rusínské (též podkarpatoruské)
  • česko-ruské (též sovětské)
  • česko-řecké
  • česko-severské (též skandinávské)
  • česko-skandinávské (též severské)
  • česko-skotské
  • česko-slovanské (?..)
  • česko-slovenské
  • česko-slovinské (též jihoslovanské)
  • česko-sovětské (též ruské)
  • česko-srbské (též jihoslovanské)
  • česko-španělské
  • česko-švédské (též severské + skandinávské)
  • česko-švýcarské (též německé)
  • česko-turecké
  • česko-ukrajinské
  • česko-uruguayské
  • česko-židovské (též hebrejské)
  • česko-různé (X)
 • ČESKÁ LITERATURA - PERIODICKY
  • staročeská (až do 18. století)
  • 19. století
  • 20. století
  • literární historie
  • obecně
 • ČESKÁ LITERATURA - JAKÁ
  • česká literatura a ...
  • literatura jaká (tendenční, čistá, užitá)
  • literární brak
  • detektivní
  • dobrodružná
  • hanácká
  • legionářská
  • lidová
  • moravská
  • náboženská
  • politická (politika a literatura)
  • pornografická (erotická)
  • pro děti a mládež
  • proletářská
  • regionální
  • revoluční
  • slezská
  • sokolská
  • válečná literatura
  • ženská
  • "literatura česká" (novinky aj.)
 • ČESKÁ POESIE (O POESII)
  • poesie obecně
  • poesie jaká (vězeňská, simultánní)
  • česká poesie - chronologie
  • písně historické
  • barokní poesie
  • dětská poesie
  • jarmareční poesie
  • lidová poesie česká
  • lyrická poesie
  • mládež a poesie
  • moderní poesie
  • náboženská poesie
  • politická poesie
  • příležitostná poesie
  • regionální poesie
  • sociální poesie
  • studentstvo a poesie
  • venkovská poesie
  • vlastenecká poesie
  • vojenská poesie
  • znárodnělá (zlidovělá)
 • SLOVESNOST ČESKO-SLOVENSKÁ
  • česká
  • moravská
  • slovenská
  • neidentifikované (zřejmě české)
  • pro děti
  • africká (např. habešská, madagaskarská)
  • albánská (arnautská)
  • americká
  • anglická (též irská a skotská anglicky psaná)
  • arabská
  • arménská
  • asijská (orientální) - obecně
  • asyrská (stará)
  • australská
  • baškirská
  • béarnská (viz francouzská)
  • belgická (viz vlámská)
  • berberská (viz kabylská)
  • běloruská
  • Borneo
  • bosenská (hercegovská)
  • bretaňská (bretonská)
  • bulharská
  • cikánská
  • čínská (kitajská)
  • dánská (viz skandinávská)
  • egyptská
  • eskymácká
  • estonská
  • finská (čuchonská + čudská a vogulská)
  • francouzská (provensálská, béarnská)
  • gruzínská
  • hebrejská (viz židovská)
  • hercegovská (viz bosenská)
  • huculská
  • chorvatská (též jihoslovanská)
  • indiánská (jiho- a severoamerická)
  • indická (bengálská, kašmírská)
  • indočínská
  • irská (angloirská)
  • italská
  • japonská
  • jihoslovanská (viz též charvatská, slovinská a srbská)
  • kabylská (berberská)
  • kašubská
  • kavkazské (též arménská + gruzínská)
  • kirgizská
  • korejská
  • laponská (loparská, samijská)
  • latinská (stará i střední)
  • litevská
  • livonská
  • lotyšská
  • lužicko-srbská
  • maďarská
  • makedonská
  • malajská (indonéská)
  • maorská (Nový Zéland)
  • mongolská
  • německá
  • norská (viz skandinávská)
  • Oceánie
  • perská
  • polská
  • portugalská
  • provensálská (viz francouzská)
  • romská (viz cikánská)
  • rumunská
  • rusínská (haličská, viz též huculská)
  • ruská
  • řecká (starořecká, novořecká)
  • siamská
  • sibiřská (sibiřských národů)
  • sikulská (sedmihradská)
  • skandinávská (dánská, norská, švédská, islandská)
  • skotská
  • slovanská (obecně)
  • slovinská (Bílých Krajinců, viz též jihoslovanská)
  • srbská (též jihoslovanská)
  • syrská
  • španělská
  • švédská (viz skandinávská)
  • tatarská
  • tibetská
  • turecká
  • turkestánská
  • tykopijská
  • ukrajinská
  • uzbecká
  • vlámská
  • vogulská viz finská
  • zanzibarská
  • židovská

MIKRO

 • aforismy
 • akce literární
 • anekdoty
 • ankety
 • atlasy
 • aukce
 • bajky
 • básníci
 • bestia triumphans
 • bible
 • biografie
 • bohemika
 • Budeč
 • cestopisy
 • citáty
 • Cyril a Metoděj
 • Češi a Němci
 • Češi a Moravané
 • Češi a Slováci
 • Češi v Americe
 • Češi ve Vídni
 • Češi ve světě
 • dějiny české
 • dokumenty
 • dopisy - viz korespondence
 • epigramy
 • epika
 • epištoly
 • epitafy
 • epos
 • estetika
 • evangelia
 • evangelíci
 • falza - viz plagiáty
 • filosofie
 • folklór
 • genealogie
 • hádanky
 • historie kulturní - viz kul. hist.
 • historie literární
 • honoráře
 • Hronov Jiráskův
 • hry dětské
 • hry divadelní
 • humor
 • husitství
 • internacionála
 • jazykověda
 • jubilea
 • kalendáře
 • klerikalismus
 • kázání
 • konstituce
 • korespondence
 • kroniky
 • křesťanství
 • KSČ
 • kult
 • kultura
 • kulturní historie
 • legendy
 • lidová slovesnost
 • Lípa slovanská
 • mapy
 • memoáry
 • místopis ciziny
 • místopis literární
 • místopis u nás (viz též život měst)
 • Morava
 • Moravská národní jednota
 • motivy
 • národní museum
 • musea
 • nápisy
 • národní garda
 • národopis
 • nové knihy
 • novely
 • novoročenky
 • obrození
 • odluka slovenská
 • omladina
 • opera
 • operety
 • oslavy
 • památky
 • památníky
 • panslavismus
 • parodie
 • pedagogika
 • písmo slovanské
 • plagiáty
 • polemika
 • pomník
 • postavy literární
 • pověry
 • povídka
 • povídky
 • pragensia
 • pranostiky
 • pravopis
 • proletářské umění
 • prosodie česká
 • próza
 • próza česká
 • první máj
 • přednášky
 • příběhy
 • přírodopis
 • psychoanalýza
 • psychologie
 • recitace
 • regionalismus
 • revoluce
 • rok 1848
 • román
 • román český
 • rozhlas
 • rukopisy
 • Rusko (o SSSR)
 • satira
 • satiry
 • sebrané spisy
 • sjezdy
 • slavistika
 • slavnosti
 • Slováci
 • Slované
 • Slované a Němci
 • Slované v Rakousku
 • Slované ve Vídni
 • sněmy
 • sociální poměry
 • spisovatelé čeští
 • spisovatelé obecně
 • stará literatura (středověká)
 • starožitnosti (památky, archeologie)
 • studentstvo
 • školství
 • terminologie
 • tragédie
 • tvůrčí proces
 • učitelé
 • události
 • umění
 • umění výtvarné
 • večery literární
 • Vídeň
 • vlastivěda
 • vystěhovalectví
 • vzájemnost slovanská
 • vzdělání
 • zákon - zákoník
 • zeměpis
 • zprávy o článcích
 • zvykosloví
 • ženy
 • Židé
 • život měst
 • životopisy